VOETBALVERENIGING SMITSHOEK

Voorzitter

- Voorzitter algemeen bestuur

- Contacten:

 • Gemeente Barendrecht

 • Stichting Recreatie Smitshoek

 • Overige interne en externe contacten (in samenspraak met secretaris)

- Treedt op als werkgever naar kader met een dienstverband met de vereniging

Penningmeester

- Beheer financiële administratie

- Meerjarenbegroting

- Inning contributies, donaties, boetes

- Kantinebeheer

- Facturatie

- Verhuur accommodatie en velden

- Verzekeringen

- Bestuurlijk verantwoordelijk voor:

 • Kantinecommissie

Secretaris

- Organisatie/Agenda/Notulen bestuursvergaderingen

- Interne en externe communicatie (in samenspraak met voorzitter)

- Archief

- Bestuurlijk verantwoordelijk voor facilitaire zaken waaronder:

 • Onderhoud velden

 • Onderhoud opstallen

 • Materialen accommodatie

Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken

- Technisch beleid gehele vereniging

- Bestuurslid Stichting Voetbal Ontwikkeling Smitshoek

- Functionele aansturing:

- Hoofdtrainer

- Technisch jeugdcoördinator

- Technisch Manager Seniorselecties

- Bestuurlijk verantwoordelijk voor:

 • Commissie Voetbaltechnische Zaken

 • Selectiecommissie

 • Wedstrijdzaken (in samenspraak met bestuurslid Jeugdzaken)

 • Speelmaterialenbeheer (in samenspraak met bestuurslid Jeugdzaken)

Bestuurslid Commerciële Zaken

- Sponsoring

- Kledinglijn

- Bestuurslid Business Club

- Bestuurlijk verantwoordelijk voor:

 • Sponsorcommissie

Bestuurslid Jeugdzaken

- Coördinatie van alle activiteiten, commissies en functionarissen binnen de jeugdafdeling

- Scheidsrechterszaken

- Bestuurlijk verantwoordelijk voor:

 • Jeugdcommissie

 • Toernooicommissie

 • Supportersclub

 • Hoofd Jeugdopleidingen

 • Wedstrijdzaken (in samenspraak met bestuurslid Voetbal technische zaken)

 • Speelmaterialenbeheer (in samenspraak met bestuurslid Voetbal technische zaken)

Commissies

Voor de uitvoering van bepaalde specifieke taken heeft het bestuur de volgende commissies ingesteld:

- Kantinecommissie

- Commissie facilitaire zaken

- Toernooicommissie

- Sponsorcommissie

- Commissie normen en waarden

- Commissie voetbaltechnische zaken

- Activiteitencommissie (volledig ingevuld door Supportersclub VV Smitshoek)

Functionarissen

Voor de volgende functies heeft de vereniging specifieke functionarissen aangesteld:

- Verenigingsmanager

 - Technisch Jeugd coördinator

 - Hoofd Jeugdopleidingen

 - Technisch Manager Seniorenselecties

 - Scheidsrechter coördinator

 - Beheerder Clubshop

 - Kantinebeheerder

Login

Zoeken