VOETBALVERENIGING SMITSHOEK

Hoofd/Subsponsoren

Stichting Voetbal Ontwikkeling Smitshoek

Achtergrond
Het technisch beleid van de vereniging is erop gericht om met het 1e elftal te gaan uitkomen in minimaal de hoofdklasse van de KNVB. Op deze wijze blijft het zinvol te investeren in de jeugdopleiding en kan de eigen jeugd een aantrekkelijk perspectief op sportief niveau binnen de eigen vereniging worden geboden. Ook vanuit andere overwegingen, eigen ambitie van de vereniging en sponsorwerving, is het wenselijk om met het 1e elftal op een zo’n hoog mogelijk niveau te spelen.

Oprichting stichting
Ter ondersteuning voor het bereiken van dit sportieve doel is in april 2008 de Stichting Voetbal Ontwikkeling Smitshoek opgericht. De stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van de vv Smitshoek en specifiek het eerste elftal en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt. In de praktijk sluit de stichting onder meer de overeenkomsten met de spelers van het eerste elftal. Voor de vereniging betekent dit dat de vereniging geen [fiscaal] risico loopt en dat de verenigingsbegroting niet worden belast met specifieke uitgaven voor o.a. spelers van het 1e elftal. De stichting is een middel op de doelstelling op technisch gebied te bereiken.

Bestuur stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Gert-Jan Bravenboer [voorzitter], Manfred Dekkers [bestuurslid technische zaken vereniging], John van Neuren [afgevaardigde bestuur], Vincent Roderkerken [penningmeester] en Eric van Valen [secretaris]. De bestuursleden functioneren op persoonlijke titel. Van de 5 bestuursleden worden er 2 leden aangesteld uit het bestuur van de VV Smitshoek. Om te voorkomen dat sponsors een meerderheid vormen in het stichtingsbestuur, zijn er maximaal 2 leden ook eventueel tevens begunstiger/sponsor. De voorzitter heeft een brede achtergrond binnen de vereniging en heeft een verbindende functie.

 

Bestuur Stichting

 

Login

Zoeken