VOETBALVERENIGING SMITSHOEK

1 logo smitshoekBeste leden,
Maandagavond (28 november) hebben VV Smitshoek en de BVV een onderhoud gehad met de Gemeente om tot een gezamenlijk standpunt te komen aangaande de kwestie rubbergranulaat.

De Gemeente en beide voetbalclubs liggen hier op één lijn: we blijven vasthouden aan het huidige beleid om het advies van de KNVB te volgen en het onderzoek van het RIVM af te wachten. De Gemeente zal dit in een persbericht ook naar buiten brengen. Tevens heeft de Gemeente vele vragen en antwoorden over deze kwestie op hun website geplaatst.

 

Het is goed om te melden dat recente berichten geen nieuwe feiten hebben opgeleverd. Er zijn niet meer of minder kankerverwekkende stoffen aangetroffen en er zijn ook geen nieuwe conclusies getrokken over de effecten op de gezondheid. De onderzoeksresultaten zijn echter tegen de maatstaf van consumentenproducten gelegd en dan liggen de waarden boven de norm.

Al met al is het een zorgelijke kwestie die ons als bestuur flink bezig houdt. We volgen de ontwikkelingen op de voet, en proberen onze leden zo goed en zo snel mogelijk te informeren. We hopen tezamen met de Gemeente en de BVV dat het onderzoek van de RIVM een positief resultaat oplevert. Mocht dit niet zo zijn zullen we direct maatregelen nemen. We hopen we dat ouders en spelers nog even geduld hebben maar we hebben er ook begrip voor als spelers van het kunstgras wegblijven.

Hieronder nog de inhoud van een brief die we van de KNVB hebben ontvangen:

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

  1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
  2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

  • De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
  • De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
  • Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
  • Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
  • Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.

De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Login

Zoeken