• Aannamebeleid Vrijwilligers

 • Bij onze vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Die veilige omgeving is extra belangrijk voor de kwetsbare groepen die binnen onze vereniging actief zijn. Denk aan minderjarigen en de G-sporters. Helaas komt ook binnen de sport ongewenst gedrag vaker voor dan men denkt. Dus is het van groot belang dat wij beleid voeren om dit gedrag binnen onze club te voorkomen.

  Het beschrijven van een aannamebeleid voor vrijwilligers is daarbij een maatregel die de club neemt. Dit beleid kan worden samengevat door vijf punten:

  • de vrijwilliger heeft een introductiegesprek met een coördinator binnen de club;
  • de vrijwilliger dient de gedragsregels voor zijn rol binnen de club goed door te nemen en zich hieraan te conformeren;
  • voor iedere vrijwilliger die in aanraking komt of kan komen met een kwetsbare groep, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en ook geëist;
  • degene die verantwoordelijk is voor de aanstelling van de vrijwilliger, zal de vrijwilliger op de hoogte moeten stellen van het aannamebeleid en moeten verwerken in de administratie van de club, zodat indien nodig een VOG kan worden aangevraagd;
  • de vrijwilliger die door het gehele jaar de verantwoordelijkheid heeft voor een kwetsbare groep en niet incidenteel een afhankelijkheidspositie bekleed, zal genoodzaakt zijn zich in te schrijven bij de vereniging. Als rustend lid is dit zonder kosten.

  Gedragsregels voor vrijwilligers

  NOC*NSF heeft gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels van de VV Smitshoek zijn gebaseerd op deze regels en zijn te vinden op de website: https://www.vvsmitshoek.nl/gedragsregels-vv-smitshoek . 

  Voor wie is de VOG?

  De VOG zal worden aangevraagd voor de volgende personen binnen de club:

  • Trainers/leiders van alle jeugdteams tot aan de O19;
  • Trainers/leiders van alle G-teams;
  • Jeugdcoördinatoren en adviseurs waarvan minderjarige en gehandicapte spelers (in)direct afhankelijk zijn;
  • Trainers/leiders van de damesteams;
  • Bestuursleden;
  • Verenigingsmanager;
  • Overige personen die een (incidentele) afhankelijkheidspositie bekleden (bv. voetbalkampbegeleiders).

  Het blijft de vereniging vrij om aan bovenstaande lijst aanpassingen te maken en ook van een andere groep vrijwilligers een VOG te verlangen. Mocht een vrijwilliger geen VOG kunnen overhandigen na meermaals te zijn gevraagd deze in te leveren, dan rest het bestuur van de VV Smitshoek niets anders dan deze persoon uit zijn functie met een afhankelijkheidspositie tot een kwetsbare groep te ontheffen.