• Aanscherpen van maatregelen .

 • Na enkele weken ervaring te hebben opgedaan met het voetballen en de openstelling van onze kantine moeten we zeer tot onze spijt constateren dat het noodzakelijk is extra maatregelen te gaan nemen. Er mag gevoetbald worden en de kantine mag open maar helaas zijn daar zeer strenge voorwaarden aan verbonden. Omdat onze kantine onder de regels van de horeca valt zijn er voorwaarden van kracht die voor een voetbalkantine bijna onmogelijk te hanteren zijn. In dat kader hebben we ons zelfs afgevraagd of het wel verstandig is de kantine op wedstrijddagen open te stellen. Het bestuur en ook de medewerkers(sters) van de kantine staan nu onder zeer hoge druk om alles in goede banen te leiden.
  We hebben noodgedwongen moeten besluiten de volgende aanvullende maatregelen te nemen;

  Het terras voor de kantine zal evenals het horecaplein gesloten blijven .Consumptie gebruik op genoemde plaatsen is derhalve niet meer mogelijk. Op het terras is zitten namelijk verplicht en die regel blijkt onmogelijk te handhaven.
  Op wedstrijddagen schenken we vanaf 18.00u geen drank meer en sluit de kantine om 19.00u.
  We temperen het geluid van de muziek in de kantine om overlast te voorkomen. Muziek maken buiten de kantine is niet toegestaan.
  Iedereen die de kantine bezoekt moet een QR code scannen. Maximaal bezoek in de kantine van 100 personen.
  We huren extra beveiliging in om erop toe te zien dat de regels worden gehandhaafd.

  We realiseren ons terdege dat de maatregelen veel ongenoegen en de nodige weerstand zal oproepen. We vragen begrip van een ieder omdat we handelen in het belang van de club. Als bestuur zouden we het heel graag anders doen maar in dit geval hebben we absoluut geen keus.
  We doen een beroep op u allen mee te werken onze club goed door deze zeer moeilijke tijd heen te krijgen. Alleen samen kunnen we de strijd tegen het verwoestende virus aangaan.
  Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en de medewerking.

  Het Bestuur.