• Ad Rietdijk en John van Neuren door leden benoemd tot ere-leden

  • Op de algemene ledenvergadering van maandag 26 November, waarin het nieuwe bestuur werd gekozen, weren de vrijwilligers Ad Riedijk en John van Neuren verrast met het feit dat de leden unaniem er voor kozen om beide vrijwilligers te benoemen tot ere-lid van vv Smitshoek.

    Uit naam van (oud) voorzitter Marco Rensma ontvingen zij de bijbehorende bloemen en ere-speld, maar enkel nadat Marco de ellenlange lijst van taken en jaren had opgenoemd voor deze 2 markante maar vooral uiterst betrokken leden.

    Ad Riedijk, al lid sinds 1960, en trouwe supporter van het eerste elftal, maar vooral al decennia betrokken en verantwoordelijk voor de ledenadministratie en daarnaast ook nog diverse andere taken uitvoerend.

    En John van Neuren, bij Smitshoek begonnen als keeper, maar al snel toetredend tot het bestuur, en inmiddels al heel veel jaren de schatbewaarder van onze vereniging. Hiernaast is John ook nog eens de fotograaf van het eerste elftal, een benadigd scheidsrechter, betrokken bij de SVOS, de kantine commissie en natuurlijk eindverantwoordelijk binnen het bestuur van de financiele commissie.

    De ledenvergadering beantwoordde het voorstel van het aftredend bestuur met een luid applaus.