• Aftrap van scheidsrechters activiteiten met Kevin Blom

 • Afgelopen maandagavond om 19.30 werd in de presentatieruimte van de nieuwe kantine de aftrap gegeven voor een serie activiteiten om de scheidsrechters van Smitshoek te ondersteunen. Want zoals bestuurder Ad Kooimans, samen met scheidsrechter coördinator Rob van Dongen initiatiefnemer van deze bijeenkomst, het verwoordde: “Als je goed een wedstrijd wil leiden heb je niet alleen een goede fluit nodig maar moet je heel goed weten waar de arbitrage voor gaat en staat. De club moet je naar vermogen mogelijkheden bieden om je te scholen en te ondersteunen”.

  Er is overal een tekort aan scheidsrechters. In de hele KNVB zijn maar slechts een 4000 man (en ook steeds meer vrouw) landelijk actief om wedstrijden te leiden. Hoewel het bij de VV Smitshoek naar verhouding goed geregeld is hebben wij ook moeite om wekelijks voldoende goede scheidsrechters in te kunnen plannen. Dat is een hele klus voor coördinator Rob. Dus is het heel nuttig om een aantal activiteiten van de grond te trekken waarmee de huidige mensen kunnen worden gesteund en waarmee wellicht ook de huidige groep kan worden uitgebreid. Want ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Samen staan we sterker toch?

  De komende tijd zal internationaal en Eredivisie scheidsrechter Kevin Blom, maandag op ons complex welkom geheten door voorzitter Simon Kelder, ons op dit vlak te begeleiden. Zoals gezegd vond deze maandag de aftrap plaats met een Spelregelavond. In aanwezigheid van een dertigtal scheidsrechters, waaronder de jongste Smitshoek scheids Tim Velthoven, en enkele leiders werd door Kevin ingegaan op vooral de nieuwe spelregels en wat er nodig is om de arbitrage bij Smitshoek te verbeteren. Daarbij werd ook een korte spelregeltoets gehouden, waarbij de aanwezigen zich het hoofd konden buigen over een aantal netelige arbitrale kwesties.

  Hoewel er gerekend was op een iets hogere opkomst was het een prima sessie, mede door de inspirerende leiding van Kevin Blom. Hij wist op heldere wijze en met gebruik van veel goed beeldmateriaal, onder andere spelsituaties uit de Champions League en Nederlandse wedstrijden, de aanwezigen bij te praten over feiten en beslissingen van de scheidsrechter (en uiteraard de rol van de Var). Vooral over zaken als ‘spelregel 12, hands’ en ‘spelregel 14, de strafschop’ werd intensief gediscussieerd.

  Na afloop was iedereen heel positief over de aanpak en inhoud. Dit was volgens alle aanwezigen echt heel nuttig en leerzaam. De spelregeltoets kende geen uitgesproken winnaar maar er waren 4 teams met een score van 70% goede antwoorden. Zij kregen allemaal van Kevin een leuk aandenken.

  Als laatste onderdeel ging men in kleine groepen in beraad over wat er nodig is om de scheidsrechters bij Smitshoek beter uit de verf te laten komen. Daaruit kwamen heel nuttige tips naar voren als ‘het is nodig om de jongere scheidsrechters beter te coachen en begeleiden’, ‘de club moet bijdragen aan betere bescherming van de scheidsrechters’ en ‘we moeten deskundigheid over het spel en de spelregels, ook bij leiders, bevorderen’. De organisatoren van de avond zullen zorgen voor een goede verwerking van alle tips. Informatie over de nieuwe spelregels is op wedstrijddagen beschikbaar bij het wedstrijdsecretariaat.

  De komende tijd staan de volgende acties op het programma:

  1. Bijscholing van de huidige scheidsrechtergroep o.l.v. Rob van Dongen
  2. Bezoek aan wedstrijden en coaching van scheidsrechters (Kevin Blom en andere scheidsrechters).
  3. Uitvoering van een eigen scheidsrechtersopleiding bij Smitshoek

  Over data en invulling wordt nadere informatie verstrekt via de scheidsrechterapp en site.

  Voorafgaand aan dit alles is er op maandag 23 september aanstaande vanaf 19.30 een Informatieavond voor nieuwe scheidsrechters/ mensen die interesse hebben om te fluiten. Deze bijeenkomst wordt eveneens geleid door Kevin Blom. Nadere informatie binnenkort op deze site.

  Kortom, een goed begin voor een campagne om de scheidsrechters bij de VV Smitshoek beter tot hun recht te laten komen. Voor de mensen die nieuwsgierig zijn geworden om meer te weten over het werk van de scheidsrechter, meld je aan voor de bijeenkomst van de 23e. Ken je iemand voor wie dat misschien ook leuk is, haal hem of haar over de streep. Vooral vrouwen/ meiden mogen zich melden want juist voor die groeiende ledenpopulatie moeten we meer arbiters opleiden. Kom erbij een sluit je aan. De scheidsrechtergroep van Smitshoek kan jou of je steun goed gebruiken.

   

  AK, september 2019