• Algemene Ledenvergadering 3 november

 • De algemene ledenvergadering zal na meer dan een jaar weer worden georganiseerd. Aanstaande woensdag 3 november om 19:30 zal deze aanvangen. Alle leden van VV Smitshoek zijn bij deze uitgenodigd voor de vergadering. Hieronder bijgevoegd is de agenda. Hopelijk tot dan!
   
  Toegang alleen mogelijk met de corona-pas.
   
  Het bestuur
 • VV Smitshoek 

  Agenda Algemene Ledenvergadering 

  3 november 2021 

  Aanvang: 19.30 uur 

  Locatie: kantine VV Smitshoek 

  Agendapunten

  1. Opening

  2. Notulen vergaderingen 11.12.2019 en 28.06.2021

  3. Mededelingen

  4. Jaarverslag 2020-2021

  5. Financiële verslagen 2019-2020 en 2020-2021

  6. Verslag kascontrole commissie

  7. Begroting seizoen 2021-2022

  8. Bestuursverkiezing 

  9. Contributie aanpassing m.i.v seizoen 2022-2023

  10. Huldiging jubilarissen

  11. Rondvraag

  12. Sluiting