• Algemene Ledenvergadering Uitgesteld

 • Vanwege de Covid19 situatie is het niet verstandig en uitvoerbaar om nu een grote vergadering te houden. Die wordt vooralsnog uitgesteld tot voorjaar 2021. Tot die tijd gaat het bestuur door op de ingeslagen weg en doet het z’n best om de vereniging zo goed mogelijk door de pandemie te loodsen. Hopelijk kunnen we ‘straks’ weer als vanouds sporten en ons vermaken bij onze mooie club. Wie dat wil kan nadere informatie krijgen over het gevoerde beleid en de resultaten.

  Normaal gesproken is dit de periode die bij de VV Smitshoek in het teken staat van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden in zake het gevoerde beleid in het voorafgaande seizoen. Met naast allerlei organisatorische punten en verenigingszaken vooral aandacht voor de stand van zaken op het vlak van financiën. Maar in de huidige Covid19 tijd en dit nieuwe normaal is alles even anders. Bovendien is het praktisch onhaalbaar om op een veilige en juiste manier te overleggen/vergaderen met een representatieve vertegenwoordiging van onze ruim 1700 leden. Het idee om dat virtueel te doen met bijvoorbeeld teams is niet aantrekkelijk en dat is voor een aantal ‘vaste’ geïnteresseerden niet haalbaar. Dus heeft het bestuur besloten om de ALV pas te organiseren als het op een verantwoorde wijze kan. Naar verwachting zal dat niet eerder dan in het voorjaar 2021 zijn.

  Tot die tijd zal het bestuur uiteraard naar eer en geweten en met volle inzet doorgaan om de VV Smitshoek zo goed mogelijk ‘in de lucht’ te houden. Meer dan de meeste andere voetbalclubs proberen we iedereen zoveel mogelijk kans te bieden om actief te kunnen blijven. Ook de afgelopen maanden hebben vooral onze jongeren gewoon wekelijks kunnen trainen en spelen. Natuurlijk zijn onderlinge wedstrijden lang niet zo leuk als een competitiewedstrijd. Maar het is beter dan niets. Dat geldt ook voor trainingen van senioren onder leiding van onze hoofdtrainer Edwin de Koning met hulp van leden van de technische staf en selectiespelers. Kortom: Smitshoek blijft zoveel mogelijk doorgaan. Uiteraard dankzij de vrijwilligers die zich onverdroten blijven inzetten voor de club en anderen die geduldig staan te trappelen om zich in te zetten zodra dat kan. Het is mooi dat onze leden nog steeds trouw zijn en blijven aan de club, daar zijn we natuurlijk ook heel dankbaar voor.

  In afwachting van betere ALV tijden zal het bestuur waar nodig de leden informeren over belangrijke zaken en ontwikkelingen. Ten aanzien van de financiën en resultaten in het afgelopen seizoen kunnen we zeggen dat

  • Onze inkomsten als gevolg van de ‘Coronastop’ enorm terug zijn gelopen (vooral door het wegvallen kantine inkomsten). Dat zal naast het afgelopen seizoen uiteraard ook grote gevolgen hebben voor het lopende seizoen en de jaarcijfers;
  • De nodige maatregelen zijn getroffen om de begroting rond te krijgen. Daarbij konden we op begrip rekenen van onze spelers, trainers en vrijwilligers. Ook in de komende tijd moeten we alle zeilen bijzetten om overeind te blijven en daarbij hopen we wederom steun van iedereen te kunnen ondervinden.

  Gelukkig staan ons complex en onze gebouwen er geweldig bij, afgezien van de oudste kleedkamers die nog echt een keer moeten worden aangepakt. Onze velden zijn top en onze nieuwe ‘huiskamer’ is fraaier dan menige businessruimte van andere clubs. De renovatie was de investering tot nu toe c.q. het moment dat de kantine moest worden gesloten zeer de moeite waard. Wat dat betreft is de VV Smitshoek helemaal klaar om de komende jaren en zodra dat weer kan te gaan knallen. Het is dan ook te hopen dat we straks alle Covid19 ellende zo snel mogelijk kunnen vergeten.

  Natuurlijk wil het bestuur zoveel mogelijk openheid betrachten over het gevoerde beleid. Zodra de kascommissie haar controletaak heeft verricht zijn de jaarcijfers vooruitlopend op de ALV beschikbaar voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. Wie interesse heeft kan contact opnemen met onze verenigingsmanager Ton Habermehl.

  Het bestuur