• Algemene ledenvergadering VV Smitshoek

 • De ALV wordt gehouden op maandag 27 november, aanvang 19:30 uur. 

  Als lid bent u van harte welkom deze bij te wonen in onze mooie kantine.

  De notulen van vorige vergadering plus de financiële stukken kunnen worden aangevraagd via Ton Habermehl en zijn na 20 november beschikbaar.

  Hopelijk tot dan.

  Het bestuur

  Klik hier voor de agenda