• BERICHT VAN DE LEDENADMINISTRATIE.
  • Mocht U van plan zijn om het lidmaatschap van
    onze prachtige vereniging op te zeggen (wat wij natuurlijk niet hopen)
    dan gaarne een mail naar ledenadministratie@vvsmitshoek.nl
    dus niet opzeggen via leider cq trainer s.v.p.