• Bijeenkomsten over positief voetbalklimaat heel nuttig

 • In de afgelopen 2 weken hebben zo’n 80 trainers en begeleiders deelgenomen aan bijeenkomsten die door Arnoud Jonker van de 4 Skills-Soccer Academy bij ons zijn uitgevoerd in samenwerking met de KNVB en NOC/NSF. Afgelopen donderdagavond was de laatste van 4.

  Het waren intensieve avonden waarin veel aan bod kwam. Van essenties van goed leiderschap tot hoe inspelen op bepaalde soorten gedrag. Maar ook gevoelige onderwerpen werden niet geschuwd, zoals het bepalen van eigen grenzen, omgaan met diversiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  De deelnemers hadden veel waardering voor de inhoud van het programma en de stimulerende en deskundige begeleiding van Arnoud, die ook het bespreekbaar maken van eigen pijnlijke ervaringen niet uit de weg ging.

  Reacties als ‘ik heb hier echt veel van geleerd’, ‘dit had ik niet willen missen’ en ‘goed initiatief, heel nuttig’ geven goed aan hoe deelnemers na afloop reageerden. Ook was er veel lof voor de organisatie door Hoofd Jeugdopleidingen Jurriaan van Neuren, Verenigingsmanager en leden de commissie Normen en Waarden. Het stond ook allemaal in het teken van de campagne ‘Doe effe normaal’ waarmee we bij Smitshoek proberen bij te dragen aan een goed en veilig sportklimaat. Dat ook nog eens elke avond door de keukencrew  is gezorgd voor een lekkere maaltijd was uiteraard ook helemaal top.

  Op 23 april aanstaande wordt een bijeenkomst voor scheidsrechters georganiseerd die ook in het teken staat van het sportklimaat. Dan zal aandacht besteed aan ‘zaken als agressie en onveiligheid op en rond de velden’ want helaas hebben we de afgelopen tijd geregeld te maken gehad met incidenten bij wedstrijden waarin scheidsrechters zijn gemolesteerd en bedreigd.

  Het geeft maar eens aan dat we ons allemaal echt bewust moeten zijn van het belang om het voetbal ‘gezond’ en plezierig te houden. Dat kunnen we alleen bereiken als we daar allemaal, van bestuur tot leiders, spelers, toeschouwers/ ouders actief aan bijdragen.

  Want de vereniging is van ons allemaal, we zijn samen verantwoordelijk.