• Buitengewone Algemene ledenvergadering dd 28 juni 2021

 • Op dit moment is ivm corona het nog niet toegestaan een onbeperkt aantal personen in de kantine toe te laten. We mogen onder een aantal voorwaarden slechts 50 personen toegang verlenen.
  Om de tijdens de laatst gehouden ALV al aangekondigde renovatie van de kleedlokalen geen onoverkomelijke vertraging te laten oplopen zijn we genoodzaakt op korte termijn een buitengewone ALV uit te schrijven.
  Gezien de thans geldende maatregelen verzoeken we degenen die de B.ALV willen bezoeken zich voor 25 juni as aan te melden bij het secretariaat;
  petra.van.dijk@vvsmitshoek.nl

  We streven er naar de Algemene Leden Vergadering zo spoedig mogelijk te houden nadat de thans geldende beperkingen worden opgeheven.
  We vertrouwen op uw begrip voor de thans door ons noodgedwongen genomen beslissing.

  De agenda is als volgt;

  1. Opening.

  2. Besluitvorming; aangaan van een lening met een financiële instelling voor de renovatie van 8 kleedlokalen .Naast de reeds toegezegde subsidie van de Gemeente en inbreng van eigen middelen is een lening noodzakelijk. Voor het aangaan van een lening is toestemming van de vergadering nodig conform art 10 sub 6b van onze statuten.
  Tijdens de vergadering zal er een toelichting worden gegeven over de voorgenomen renovatie.

  3. Rondvraag.

  4. Sluiting.