• Contributiebetaling via club collect

  • Het Bestuur roept alle leden op die nog niet ingelogd hebben op de site van ClubCollect, dan wel ingelogd hebben maar geen keuze hebben gemaakt voor contributiebetaling.
    Wij verzoeken eenieder spoedig aan de  betalingsverplichting te voldoen omdat uw vereniging ook haar verplichtingen jegens derden dient te voldoen.
    Wij rekenen op uw medewerking. Laat uw speelgerechtigdheid niet in het gedrang komen !