• Covid-19 regels per 15 oktober 2020 bij de VV Smitshoek

 • Voetbal voorlopig aan banden

 • Met verwijzing naar het nieuwsbericht op onze site van afgelopen donderdag hieronder de belangrijkste maatregelen.

   

  1. De competities worden voorlopig stil gelegd. Dat in ieder geval voor minimaal 4 weken en wellicht langer als de situatie met betrekking tot het oplopen van de besmettingen niet wijzigt;
  2. Alleen teams die in de jeugdcompetities spelen worden nog in de gelegenheid gesteld om te trainen en spelen. Dat laatste alleen in onderlinge wedstrijden;
  3. Het bezoeken van wedstrijden als toeschouwer (ook ouders) niet is toegestaan. Aanwezigheid is alleen mogelijk voor officials of kaderleden die een directe rol hebben bij de betreffende wedstrijd. Dit met een beperkte uitzondering voor het G-voetbal;
  4. De clubgebouwen c.q. kleedkamers en kantines blijven gesloten en worden alleen gebruikt voor noodzakelijk overleg of andere activiteiten die van belang zijn voor de vereniging. Dit altijd onder auspiciën van het bestuur;
  5. De toiletten nabij de ingang zijn beschikbaar voor degenen die wel op het complex zijn toegelaten. 

  Uiteraard blijven de inmiddels bekende maatregelen van kracht: 1,5 meter afstand houden, ga anderen uit de weg, handen zoveel mogelijk reinigen, etc. Het is vanzelfsprekend dat personen die

  • Zelf gezondheidsklachten hebben of
  • Die in de omgeving hebben verkeerd van iemand die getest is maar die daarvan de uitslag nog niet weet of die positief getest is weg moeten blijven van ons complex. 

  Bij activiteiten binnen, zoals bijvoorbeeld belangrijke besprekingen of een ALV wordt uitgegaan van een maximum van 30 personen. Met inachtneming van de regels op het vlak van afstand.

  Onze teams die in de jeugdcompetities uitkomen worden zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld om te sporten. Zij kunnen de komende tijd ‘gewoon’ blijven trainen en voor deze teams worden op zaterdagen onderlinge wedstrijden georganiseerd. Dat alles uiteraard voor zover er voldoende (veld)capaciteit beschikbaar is. Daarbij is het denkbaar dat de frequentie van trainingen wordt aangepast, bijvoorbeeld selectieteams van 3 naar 2 trainingen per week, als daarmee meer mogelijkheden kunnen worden geboden voor andere teams. Maar vooralsnog houden we de bestaande trainingstijden en frequentie aan.

  In samenspraak met de coördinatoren wordt door de verenigingsmanager een indeling gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer er door welk team kan worden gespeeld en getraind. Informatie hierover verloopt via de trainers/ begeleiders.
  NB Afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen kunnen wellicht aanpassingen worden gepleegd. Daarover zullen wij natuurlijk tijdig informatie verstrekken.

  Ook voor de mini-F geldt dat door wordt gegaan met hun onderlinge wedstrijdjes. Met als nadrukkelijk uitgangspunt dat er geen ouders of andere familieleden bij aanwezig mogen zijn. De kinderen worden bij de ingang opgehaald door de begeleiders.

  Voor de G-teams geldt eveneens dat voor degenen die uitkomen in jeugdcompetities trainingen en wedstrijden worden georganiseerd. Voor de begeleiding geldt: als ondersteuning van een sporter bij een sportactiviteit noodzakelijk is wordt 1 ouder of verzorgen daartoe in de gelegenheid gesteld.

  Onze toezichthouders bij het hek onder leiding van Leo Tol zullen zorgen voor een goed verloop van zaken bij de entree. Met de opmerking dat op zaterdagen fietsen altijd gestald moeten worden in de rekken voor de ingang. Scooters kunnen binnen de hekken worden geparkeerd maar vanwege de veiligheid moeten berijders bij de ingang afstappen en hun motoren uitzetten.

  Wij vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan deze maatregelen en de aanwijzingen opvolgt van de toezichthouders en andere medewerkers van de VV Smitshoek.

  Wij danken iedereen voor het begrip en de medewerking. 

  Het bestuur.