• Dank aan de oud-bestuursleden

  • Tijdens de ALV van maandag 26 november jongstleden hebben de leden van de VV Smitshoek een nieuw bestuur gekozen. Bij die gelegenheid kon ook afscheid worden genomen van de oud-bestuurders, in het bijzonder Marco Rensma, Hans Visser en Peter de Haan. Zowel Marcel van den Eijnden, John Jacques en John van Neuren gaan door in het nieuwe bestuur.

    Tijdens de wisseling van de wacht sprak penningmeester John van Neuren zijn erkentelijkheid uit voor de fijne samenwerking en het goede werk dat door dit team voor de VV is verricht. Daarin werd hij bijgevallen door de nieuwe voorzitter Simon Kelder, die aangaf veel respect te hebben voor de getoonde inzet en het feit dat zij een vereniging hebben kunnen overdragen die qua organisatie en financiële situatie kerngezond is. Smitshoek staat er aan alle kanten goed voor en daar hebben zij in belangrijke mate aan bijgedragen.

    Vanaf deze plek willen wij de heren Rensma, Visser en De Haan nogmaals danken voor het werk en de tijd die ze gestoken hebben om de VV Smitshoek te leiden. We gaan er vanuit dat we ze nog geregeld kunnen aantreffen bij onze mooie club en wensen hen veel succes bij hun verdere activiteiten.

    Het bestuur