• De Club van 100 | Nieuwsflits 1

  Hierbij de allereerste nieuwsflits betreffende de Club van 100! De tweede helft van het seizoen gaat bijna van start én de trainingen van al onze jeugdteams zijn inmiddels weer begonnen: hoog tijd om jullie bij te praten over de stand van zaken en activiteiten van het eerste half jaar van de Club van 100.

  Ten eerste willen we heel graag van dit moment gebruikmaken om in het kort nog even wat uitleg te geven over de Club van 100.

  In één van de eerste meldingen op onze website stond het als volgt verwoord: om de komende jaren het jeugdbudget van de vereniging structureel te verhogen, heeft VV Smitshoek de Club van 100 gelanceerd; een club die in het leven is geroepen om onder andere de ambities van het jeugdbeleidsplan financieel te kunnen verwezenlijken en de algehele jeugdafde-ling naar een hoger niveau te tillen!

  Gedurende onze decembervergadering hebben wij, als commissie, flink ons best gedaan om hier nog een iets strakkere inkleuring aan te geven. Wat we willen is duidelijk: met de middelen die de Club van 100 genereerd willen we activiteiten/projecten, die anders niet zo snel van de grond zou-den komen, tijdelijk ondersteunen. Uiteindelijk is besloten dat een ondersteuning tot maximaal twee jaar mag duren en dan vervolgens structureel ondersteunt dient te worden uit de normale exploitatie van de vereniging. Daarnaast hebben we als richtlijn dat we ongeveer 80% van de mid-delen direct moet worden ingezet voor ondersteuning aan plannen gerelateerd aan het jeugdbe-leidsplan. De overige 20% zal worden gebruikt voor initiatieven vanuit de teams zelf.

  De intentie blijft te allen tijde het bieden en genereren van een structurele (financiële) ondersteuning voor projecten die aansluiten op het jeugdbeleidsplan

  We zijn blij te mogen mededelen dat we er, na een periode van zes maanden, in geslaagd zijn om maar liefst 60 leden te vinden. Een prachtige prestatie, maar uiteraard nog niet geslaagd. We heten tenslotte niet voor niets de Club van 100. Ons doel is daarom om vóór het einde van dit seizoen het gehele bord in de hal te hebben gevuld met namen. Spreek anderen aan en stimuleer hen om, net als jij, lid te worden. Inschrijfformulieren vind je in de hal, naast het bord óf digitaal via de website.

  Gerealiseerde projecten op initiatief van diverse jeugdteams:
  Project 1 | Busvervoer
  Diverse jeugdteams spelen in de divisies van de KNVB en wij zijn hier, uiteraard, ontzettend trots op. Echter betekent dit wel dat zij vaak te maken hebben met verre uitwedstrijden, waardoor lan-ge ritjes in meerdere auto’s vaste prik zijn. Ouders en diverse sponsors hebben het zelf financieel mogelijk gemaakt om regelmatig met de bus richting die verre uitwedstrijden te vertrekken. De Club van 100 kreeg vervolgens verzoeken hier ook financiële bijdragen aan te leveren en zo werd er besloten om eenmalig een bijdrage per team voor een bus te ondersteunen.

  Project 2 | Jeugdteams breedtesport naar Excelsior
  Vanuit de vereniging kwam het verzoek om een extra activiteit voor diverse jeugdteams uit de breedtesport te ondersteunen. Het betrof het bijwonen van een wedstrijd van Excelsior. De Club van 100 heeft toen een bijdrage geleverd voor het aanschaffen van tickets voor meerdere wed-strijden van Excelsior.

  De volgende drie projecten kwamen via het bestuur binnen en zijn direct gerelateerd aan het jeugdbeleidsplan:

  Project 3 | Coördinator Interne Scouting vv Smitshoek
  Door de Technische Commissie Jeugd (TCJ) is er recent een externe jeugdscout aangesteld, welke de interne scouting binnen onze gehele jeugdafdeling structureel op zal gaan pakken en zal coördi-neren. Deze functie vraagt om een reële vergoeding; de Club van 100 zal dit de komende twee jaar ondersteunen.

  Project 4 | Technisch Jeugd Coördinator MO
  Ons meisjesvoetbal zit al een aantal jaren qua leden aantal in de lift. We hebben nu in iedere leef-tijdscategorie minimaal twee teams actief en we zien dat men de laatste tijd ook op voetbaltech-nisch gebied volop progressie boekt. Het gevolg is dat we eventueel grenzen moeten gaan verleg-gen en dat het tijd wordt voor een meer structurele, professionele aanpak. Het is zaak dat we onze speelsters blijven opleiden en voor vv Smitshoek weten te behouden, zodat men op termijn door kan groeien naar Dames 1. Het bestuur heeft daarom gevraagd of de Club van 100 het initiatief, om een Technisch Jeugd Coördinator MO aan te stellen, financieel zou willen ondersteunen. Uiteraard is hier volmondig ‘JA!’ op gezegd.

  Project 5 | Technisch Jeugd Coördinator Breedtesport
  De TCJ heeft het idee gelanceerd om vanaf volgend seizoen, naast de selectieteams, óók met ‘op-leiding-teams’ binnen de breedtesport van de jeugdafdeling te gaan werken met als doel om de afstand naar de selectieteams op de lange termijn te verkleinen. Om dit te realiseren wil de TCJ een Technisch Jeugd Coördinator Breedtesport aantrekken. Met deze nieuwe functie wil de TCJ er zeker van zijn dat juist deze teams de aandacht krijgen en uiteraard wordt ook dit initiatief financi-eel ondersteunt door de Club van 100.

  Tot zover de nieuwsflits van de projecten die we met elkaar ondersteunen. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, laat dan van je horen via clubvanhonderd@vvsmitshoek.nl .

  Daarnaast willen we jullie nogmaals wijzen op de inschrijfformulieren die te vinden zijn in de hal van de vereniging: deel ze uit aan mogelijke leden, want alleen met elkaar maken we er een struc-tureel succes van.

  Smitshoek bovenaan, dat is waar wij voor gaan!

  Namens commissie Club van 100
  Marcel van den Eijnden (mob: 0651230719)
  Jelte van Kammen (mob: 0650214656)