• Duidelijkheid over het toezicht op gebruik velden en kleedruimtes

 • In de afgelopen tijd zijn er vragen gerezen over ‘wie kan en mag bepalen hoe velden, kleedkamers en materialen worden gebruikt’. Dat vooral op trainingsavonden.
   
  Natuurlijk is dat primair een zaak van onze Verenigingsmanager, Ton Habermehl. Maar op trainingsavonden en in zijn afwezigheid is die taak door het bestuur toebedeeld aan Leo Tol. Zo is hij onder andere bevoegd om te bepalen welk team op welk veld speelt of teams naar andere plekken te verwijzen als dat om allerlei redenen meer verantwoord is. Bij dit alles staat het Verenigingsbelang in ruimere zin voorop en zowel Ton als Leo proberen daar altijd en zonder persoonlijk oogmerk naar te handelen.
   
  Het is goed dat iedereen weet hoe dit geregeld is en wij vertrouwen erop dat eenieder die dit aangaat zich hierin kan vinden en tijdens trainingsavonden de aanwijzingen van de toezichthouder/Leo opvolgt.
   
  Namens het bestuur van de VV Smitshoek,
  Paul Nootenboom/Michel de Kok/Ad Kooimans