• Voetballen als eerste voor kinderen weer mogelijk, maar………
 • Zoals door overheid bekend gemaakt kan er vanaf 29 april aanstaande weer begonnen worden met georganiseerde buitensport onder begeleiding. Helaas is dat beperkt tot
   
  • Kinderen tot en met 12 jaar. Die kunnen samen onder begeleiding sporten;
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Deze mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met onderling 1,5 meter afstand.
  Gemeenten moeten nadere afspraken maken met sportverenigingen over de feitelijke mogelijkheden. Het bestuur van de VV Smitshoek is uiteraard blij dat de richtlijnen met betrekking tot het beteugelen van het Corona-virus geleidelijk aan worden versoepeld. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met de nodige onzekerheden, waarover zo snel mogelijk duidelijkheid moet ontstaan.
   
  1. Allereerst moet worden afgewacht welke maatregelen de KNVB, de gemeente Barendrecht en de Veiligheidsregio willen treffen en waaraan wij ons moeten houden;
  2. We moeten inventariseren wat onze trainers en vrijwilligers bereid zijn om te doen c.q. welke begeleidingscapaciteit bij ons feitelijk voorhanden is. Op basis daarvan kunnen wij als vereniging bepalen hoe en met welke mensen we de jeugd weer kunnen laten spelen;
  3. Gezien het sluiten van de velden in maart jongstleden, vanwege de Corona-maatregelen, hebben wij ervoor gekozen om de renovatie van 2 velden naar voren te halen. Daarom is er bij ons nu ook minder veldcapaciteit beschikbaar en zijn er zijn volop werkzaamheden en materialen op het complex. Dus ook op dat vlak moeten we bepalen wat er bij ons mogelijk is.
  Bij dat alles moet er rekening worden gehouden met wat het onderwijs in onze buurt gaat doen. En moeten wij zoveel mogelijk in lijn met de schooltijden zaken plannen. En als laatste zullen wij als vereniging goed moeten bepalen hoe wij de maatregelen met betrekking tot van de 1,5 meter maatregel concreet gestalte gaan geven.
   
  Met dit alles in gedachte gaan wij nu aan de slag en zodra er meer nieuws is zullen we dit direct melden in de ons beschikbare media. Dus houdt allemaal de website, ons facebook account en het nieuws via de app-groepen in de gaten. Desalniettemin zijn we blij dat er weer wat licht gloort aan het eind van deze voetbal-loze tunnel.

  Voor 11 mei worden de trainingen zeker NIET hervat.

  Het bestuur