• Energie lasten raken ook VV Smitshoek

  • Het bestuur moet helaas constateren dat de huidige energie-crisis ook onze eigen vv hard raakt. Het huidige contract loopt eind van het jaar af en dus worden ook wij geconfronteerd met een enorme stijging van de lasten voor gas en energie .Volgens de huidige situatie moeten we rekenen op een verhoging van ongeveer 80.000,= euro op jaarbasis.

    Het bestuur is momenteel aan het inventariseren welke maatregelen wij kunnen/moeten nemen om deze kosten nog enigszins te drukken. Verder zijn wij ook nog in afwachting in hoeverre we vanuit de Gemeente, KNVB en Overheid enige ondersteuning kunnen krijgen. Wij verwachten  begin januari een beter totaal beeld te hebben. Daarna zullen wij gaan bezien welke maatregelen we moeten nemen.
    Zoals al in de laatste ALV aangegeven is ook een (tussentijdse) contributie verhoging een overweging. Alvorens daartoe over te gaan zullen we een extra ALV uitschrijven en dan tevens een nadere uitleg geven over eventuele andere maatregelen die we moeten  treffen.

    Wij zullen zo spoedig mogelijk nadere mededelingen doen via de site.

    Het Bestuur.