• Gedragsregels VV Smitshoek

 • WELKOM BIJ DE VV SMITSHOEK

  GEDRAG BIJ SMITSHOEK

  SAMEN ZORGEN DAT HET VOETBAL LEUK BLIJFT

   

  Op ons complex gelden de volgende gedragsregels:

  1.    Een ieder wordt geacht zich ‘normaal’ te gedragen, zoals in ons land als ‘fatsoenlijk’ wordt beschouwd;
  2.    Bij ons geldt het Nederlands als voertaal;
  3.    Er is respect voor iedereen, ongeacht geloof, afkomst etc;
  4.    Bezoekers vormen geen bedreiging ?? in woorden, gebaren of daden - voor anderen;
  5.    Het is niet toegestaan materialen mee te nemen die als wapen / bedreiging voor anderen kunnen worden gebruikt;
  6.    Het is niet toegestaan alcohol of drugs mee te nemen op het complex;
  7.    Bezoekers gaan zich niet te buiten aan overmatig gebruik van alcohol;
  8.    Fietsen, bromfietsen of scooters moeten in de daarvoor bestemde vakken en rekken worden geplaatst
  9.    Het is niet toegestaan de kantine op voetbalschoenen te betreden;
  10.  In onze kantine, gangen en kleedkamers wordt niet gerookt;
  11.  Gebruik afvalbakken waarvoor ze zijn bedoeld en breng leeg serviesgoed/glaswerk terug naar de bar;
  12.  Het betreden van velden zonder toestemming van het bestuur is niet toegestaan;
  13.  Voor, tijdens en direct na afloop van de wedstrijd is glaswerk buiten de kantine niet toegestaan;
  14.  De VV Smitshoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen;
  15.  Hou vooral in de avond rekening met de omgeving, dus svp geen onnodige herrie (schreeuwen, claxonneren, etc.).

  Voor alle overige zaken geldt dat bezoekers en aanwezigen op het complex zich dienen te houden aan de aanwijzingen die door de vertegenwoordigers van de VV Smitshoek worden gegeven. Bij het betreden van het complex conformeren bezoekers zich aan deze richtlijnen. Personen die zich willens en wetens niet aan deze richtlijnen houden zijn niet meer welkom op ons complex.

  Voor spelers en leiders en voor volwassenen en ouders hieronder nog wat specifieke gedragsregels:

  Spelers en leiders:

  Toon respect voor elkaar
  discriminatie  Geen discriminatie, niemand is meer dan een ander
  vriendelijk  Wees vriendelijk voor elkaar
  Accepteer beslissingen van de (wedstrijd)leiding
  geengeweldGeen geweld en intimidatie op of om het veld
  nietaanstellenStel je niet aan, wees eerlijk
  winnenWinnen is mooi, maar niet tegen elke prijs
  afblijvenBlijf van de spullen van een ander af
  opruimenRuim je rommel op, hou de boel mooi en schoon
  helpenDoe wat voor een ander, help iemand als je kan

  Volwassenen en ouders:

  bemoeizuchtLaat de kinderen spelen,bemoei je niet met het spel
  nietophetveldBlijf buiten het veld / de omheining
  alcoholGeen drugs of overmatig alcoholgebruik
  meehelpenDraag bij aan de club, doe wat u kunt doen
  gegevensZorg dat uw juiste adresgegevens en telefoonnummers bij ons bekend zijn

  Personen die zich niet aan deze regels willen en kunnen houden zijn niet welkom op ons complex.
  Dank voor jullie medewerking en begrip.

  Samen kunnen we zorgen voor een goed voetbalklimaat. Dank voor jullie medewerking. De VV Smitshoek wenst een ieder een prettig verblijf toe op ons complex.

  Deze informatie is uitgebracht door de VV smitshoek.

  Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met onze club 0180??615275

  Verenigingsmanager Ton Habermehl
  E-mail Ton.habermehl@vvsmitshoek.nl

  Of

  Jeugdcoördinator Henk Ebben
  E-mail Henk.ebben@vvsmitshoek.nl


  Bestuur, kader en vrijwilligers van de VV Smitshoek