• Geen geweld op en rond het veld

 • De afgelopen tijd hebben we helaas weer te maken gehad met incidenten tijdens wedstrijden waarbij teams/ leden van Smitshoek betrokken waren. Gelukkig in de meeste gevallen niet als aanstichters of daders. Maar dat neemt niet weg dat we hier opnieuw de aandacht op moeten vestigen.

  Het is echt onbegrijpelijk dat potjes voetbal, die eigenlijk leuk tijdverdrijf behoren te zijn, door sommigen worden gekozen als ‘podium’ om hun opgekropte agressie te uiten. Niet alleen verbaal maar ook met lijfelijk geweld. De KNVB en veel clubs doen hun best om dat tegen te gaan. Helaas is dat niet zo eenvoudig en daarbij zijn sommige mensen bijzonder hardleers en gaan ze om het minste geringste uit hun dak. Met alle gevolgen van dien.

  We kunnen niet accepteren dat de sfeer op en rond de velden wordt verziekt, dat er vechtpartijtjes uitbreken of dat spelers of scheidsrechters worden uitgescholden. Zoals gezegd zijn het vaak bezoekers die zich daaraan schuldig maken. Maar ook “wij” of sommigen onder ons doen daar gretig aan mee.

  Naar aanleiding van recente incidenten en om ervoor te zorgen dat de zaken niet verder uit de hand lopen zijn afgelopen weekend aan alle teams via het wedstrijdsecretariaat oproepen uitgedeeld waarin iedereen wordt gewezen op

  • Het belang om ‘normaal’ te blijven doen tijdens wedstrijden, en
  • Straffen die worden opgelegd aan degenen die zich willens en wetens niet houden aan onze gedragsregels.

  Eigen leden die zich misdragen worden aangepakt en in het uiterste geval geroyeerd. Tegenstanders die geweld gebruiken pakken we via de KNVB en hun eigen verenigingen aan en die zijn niet meer welkom bij ons. Dit is iets waarvan iedereen zich bewust moet zijn. Want we zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goed verloop van wedstrijden. Wij rekenen op jullie medewerking.

  Het bestuur, Commissie Normen en Waarden en Verenigingsmanagement

  VV Smitshoek

  Geen wangedrag op het veld