• Geen voetbal meer voor wanbetalers

 • Ondanks diverse herinneringen en veel moeite van onze kant heeft een kleine groep leden nog steeds hun contributie niet voldaan. Als dat is vanwege financiële problemen, hebben wij regelingen om die personen te helpen. Maar tegen mensen die ondanks alle signalen gewoon weigeren te betalen kunnen wij niet anders doen dan ons hard opstellen. Temeer daar alle anderen gewoon wel tijdig aan hun verplichtingen hebben voldaan. Dat is heel belangrijk want net als elke andere (sport)vereniging moeten wij deze verschrikkelijke Corona tijd zien te overleven en de steun van leden is daarbij onontbeerlijk. Iedereen wordt geacht zich aan zijn/haar verplichtingen als lid te voldoen, anders kunnen we onze mooie club wel opdoeken.

  Dat betekent voor die wanbetalers het volgende:

  a. Zij krijgen per direct een speel en trainverbod opgelegd;
  b. Zij worden per 1 juni aanstaande geroyeerd als lid.

  Daarbij willen wij benadrukken dat deze personen vanuit de KNVB te maken krijgen met een financiële blokkade waardoor zij voor een periode van 3 jaar geen overschrijving kunnen aanvragen. Kortom, ze kunnen dus ook niet lid worden bij een andere club om daar te spelen.

  Van enkele personen uit deze groep hebben wij vernomen dat zij het niet eens zijn met het feit er dit seizoen geen wedstrijden konden worden gespeeld. Natuurlijk, de hele (sport)wereld heeft ernstig te lijden gehad van de Covid-pandemie. Maar meer dan andere verenigingen hebben wij getracht om iedereen zoveel mogelijk te laten spelen en trainen. Waarbij zelfs onze hoofdtrainer trainingen heeft verzorgd voor senioren. Voor degenen die daarvoor in aanmerking kwamen hebben wij zoveel mogelijk wedstrijden georganiseerd. Er zijn maar weinig clubs die dat ook zo hebben gedaan.

  Dus willen wij een laatste oproep doen aan de betreffende personen. Voldoe per direct aan je verplichtingen of neem contact op met de ledenadministratie voor een eventuele regeling. Laat zien dat je een hart hebt voor de club. Wij hebben je nodig en we hopen dat jij ons ook niet kan missen. Mensen die donderdag 20 mei aanstaande nog niet hebben gereageerd zullen de gevolgen ervaren. Voor hen dus geen sporten meer bij de VV Smitshoek. Wij hopen van harte dat het daarvan niet hoeft te komen.

  Voor contact met de ledenadministratie, mail naar: ledenadministratie@vvsmitshoek.nl

  Het bestuur