• Harde maatregelen bij overmatig alcoholgebruik.

  • In de afgelopen tijd zijn bij het bestuur signalen binnen gekomen dat er door bezoekers of leden meegebrachte (sterkte) drank wordt genuttigd in de kantine. Als bestuur willen we benadrukken dat dat niet aanvaardbaar is voor de VV Smitshoek. Onze gedragsregels zijn helder. Zo is het niet toegestaan om alcohol of drugs mee te nemen en op ons complex of overmatig alcohol te gebruiken. Dit is niet alleen slecht uit het oogpunt van fatsoen of andere nadelige effecten, vgl. verkeersgedrag. Maar het kan heel nadelig zijn voor de exploitatie van onze kantine. Want wij moeten als vereniging voldoen aan de eisen die aan ons in verband met onze vergunning worden gesteld. Dat betekent onder andere simpelweg dat er bij ons geen sterke alcoholische dranken mogen worden geschonken of genuttigd. En dat niet wordt geschonken aan mensen die te diep in het glas hebben gekeken.

    Het is volstrekt duidelijk dat wij als VV Smitshoek niet kunnen accepteren dat wij door het handelen van individuen in de problemen kunnen worden gebracht. Dus zullen wij harde maatregelen nemen als men zich willens en wetens niet aan onze gedragsregels wil houden. Wij als bestuur zullen niet aarzelen om mensen die ons in de problemen kunnen brengen te royeren of te weren van ons complex. Wie zich niet aan onze normen wil houden zien wij graag zo snel mogelijk vertrekken.

    Het bestuur van de VV Smitshoek