• Havenbedrijf deelt uit

  • Het havenbedrijf Rotterdam heeft vijftien doelen waarvoor het personeel zich in de vrije tijd inzet, 1000 euro geschonken. Een van die 15 doelen is VV Smitshoek.

    De actie “Hoge Hoed” is een jaarlijks traditie en steunt vrijwilligerswerk. Het havenbedrijf selecteert steeds willekeurig vijftien vrijetijdsbestedingen.

    Als VV zijn wij uiteraard zeer dankbaar voor dit mooie gebaar.