• Het Bestuur

 • Simon Kelder: voorzitter: skelder@upcmail.nl
  Jelle Mol: secretaris: jelle.mol@vvsmitshoek.nl
  John van Neuren: penningmeester: john.van.neuren@vvsmitshoek.nl
  Manfred Dekkers: technische zaken: manfred.dekkers@chromolux.nl
  Marcel van den Eijnden:commerciele zaken: marcel.van.den.eijnden@vvsmitshoek.nl
  Chris van der Wel: facilitaire zaken: chris.vdr.wel@vvsmitshoek.nl