• In Memoriam
 • Jan Hogeweg, 5 augustus 1935 - 1 april 2021

  Tot onze ontsteltenis bereikte ons het trieste bericht dat Jan Hogeweg, onder andere vader van ras Smitshoekers Peter, Dirk en Ronald Hogeweg, afgelopen woensdag is overleden. De gezondheid van Jan is in de afgelopen jaren geleidelijk aan verslechterd. Desalniettemin was het een schok om te horen dat hij nu toch van ons is heengegaan.

  Jan Hogeweg is vanaf najaar 1966 met z’n gezin in Smitshoek komen wonen waar hij op de Zuiderrandschool ging werken. Daarna werd hij ‘hoofd der school’ van basisschool De Hoeksteen, een functie die hij 25 jaar heeft uitgeoefend. Vanaf 1970, meer dan 50 jaar, is hij lid en vrijwilliger geweest van de VV Smitshoek. Jan was een man waarop altijd kon worden gerekend.  Begin jaren 80 was hij organisator van een bazaar waarmee geld bijeen werd gebracht voor de nieuwbouw van de kantine en kleedlokalen. Jan is ook vanaf de viering daarvan in de oude kantine 20 jaar actief geweest als Sinterklaas. Die woensdagmiddagen in Sinterklaastijd waren legendarisch en velen zullen zich dat nog kunnen herinneren. Daarnaast is Jan jarenlang voorzitter geweest van de supportersclub. Hij was enorm betrokken bij de VV, wat onder andere tot uitdrukking kwam bij het jarenlang vervoeren van zijn kinderen bij uitwedstrijden en het volgen van de kleinkinderen en achterkleinkinderen als zij moesten spelen. Maar ook van het 1e elftal was hij groot fan en uiteraard was hij vele jaren met vrienden en bekenden na wedstrijden in de kantine te vinden. Op latere leeftijd heeft hij ruim 10 jaar, tot zijn ziekte dit niet meer toe liet, op zaterdagochtend achter de bar gestaan.

  Jan werd in januari 1981 benoemd als Lid van Verdienste van de VV Smitshoek. Maar hij was ook maatschappelijk zeer betrokken en heeft zich enorm ingezet voor de gemeenschap, onder andere in de gemeentepolitiek waar hij namens het CDA van 1982 – 1994 lid is geweest van de Gemeenteraad.
  Hij kreeg als eretitel ‘burgemeester van Smitshoek’ vanwege zijn niet aflatende inzet en belangenbehartiging voor de Smitshoekse buurtschap. Want Jan voelde zich heel betrokken bij en kwam op voor wat hij als ‘zijn’ buurt zag. Hij was ook voorzitter van de wijkvereniging en gaf steun aan allerlei initiatieven. Jan was eveneens in de kerkelijke gemeente zeer actief. Dit alles vormt slechts een beperkte weergave van wat Jan Hogeweg in zijn leven heeft gedaan en wat hij voor anderen heeft betekend. Uit erkentelijkheid voor zijn inzet op veler gebied ontving hij op 11mei 2009 de Erepenning van de gemeente Barendrecht en later werd hem een Koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau toegekend. 

  Met Jan verliezen wij een zeer betrokken en waardevol lid van onze club. Een man die ontzettend veel voor de VV Smitshoek heeft betekend. Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe in deze droevige tijd.

  Jan Hogeweg, dank voor alles wat je voor de VV Smitshoek en onze gemeenschap hebt gedaan en bereikt.
  Het bestuur

  Indien gewenst kunt u de dankdienst om 10.30 via livestream bijwonen. Ga hiervoor naar de herdenkingspagina van Jan met de onderstaande inloggegevens en klik op uitvaartinformatie.

  www.klinkuitvaart.nl/memoria
  Naam: Jan
  Code: GVWX049