• In Memoriam

 • Mandy Smit, 30 december 1969 – 9 december 2023

  Tot onze ontsteltenis hebben wij vernomen dat Mandy Smit heel onverwachts is overleden. Zij was pas vrij recent bij ons actief als ‘leidster’ van de JO 10-5 en daarom nog niet zo erg bekend bij veel mensen. Maar zij hebben Mandy ervaren als een lieve en betrokken vrouw.

  Dat haar overlijden zo onverwachts heeft plaatsgevonden blijkt wel uit het feit dat zij de avond tevoren nog een appje stuurde aan haar team en de ouders om hen te attenderen op de aanvangstijd van de wedstrijd. Maar op dat tijdstip bleken Mandy en haar zoon zelf niet te verschijnen, wat direct tot grote ongerustheid bij alle anderen leidde. Uiteindelijk is gebleken wat de oorzaak was. Dat was uiteraard voor iedereen een enorme schok.

  Met Mandy verliezen wij een actief en sociaal kaderlid. Iemand voor wie het lidmaatschap van de vereniging en de mogelijkheid voor haar kinderen om te sporten niet vrijblijvend was. Zij wilde daar actief aan bijdragen door het begeleiden van het team. En dat is precies waar Smitshoek voor staat: Iets doen voor de club want ‘Samen staan we sterk’.

  Uiteraard is Smitshoek, indien gewenst, bereid om aan het betrokken team en de ouders van de kinderen, alle gelegenheid te bieden om het verlies van deze vrouw met elkaar op te vangen. Dat kan op ons complex en zal in de betreffende groep tijdig worden gecommuniceerd.

  Wij wensen vooral haar kinderen en alle verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit enorme verlies. De crematie zal in stilte plaatsvinden.

  Namens het bestuur en alle leden van de VV Smitshoek.