• INLEVEREN CLUBCARD/ OPWAARDEREN

  • Willen degene die een clubcard uitgereikt hebben gekregen, deze na gebruik weer inleveren bij de kantine? Dan kunnen we die weer gebruiken voor een volgende gelegenheid.
     
    Wist u dat u de clubcard ook kunt opwaarderen? Indien er nog een klein saldo resteert, kunt u door contante betaling aan de bar, de clubcard opwaarderen tot het gewenste bedrag van de laatste consumptie.