• JAARLIJKSE CONTRIBUTIE INNING

 • Binnenkort valt bij u de jaarlijkse contributiefactuur van de VV Smitshoek op de digitale deurmat via de portal van ClubCollect.
  Hieromtrent willen wij u opmerkzaam maken op het volgende:
   
  - jaarlijkse indexatie: het heersende kostenpeil van veel zaken noopt tot een contributie verhoging, maar deze hebben wij gemaximeerd op 5%;
  - voor de leden die in ClubCollect gebruik willen maken van de optie van gespreide betaling, zullen wij de deelbetalingen verruimen tot 6 deelbetalingen;
  - het Bestuur heeft gemeend om de introductie van een jaarlijkse selectiebijdrage van eur 50,00 voor de leden die behoren tot het eerste team van hun jaarlichting ( v.a JO 11 t/m senioren selectie) - voorgesteld en geaccordeerd in de ALV van 2021, met een jaar uit te stellen vanwege het huidige economische klimaat.
   
  Het Bestuur