• Leden vv Smitshoek kiezen nieuw bestuur

 • Maandag 26 november jl. hebben de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de voordracht van een nieuw bestuur. De vorming van een nieuw bestuur was nodig omdat de vorige bestuursleden hun functie in juni ter beschikking stelden.

  De afgelopen maanden zijn door een aantal personen benut om te komen tot een nieuw bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging binnen de club.
  Het nieuwe bestuur kent de volgende samenstelling;

  Voorzitter; Simon Kelder.
  Secretaris; Marco Troost. 
  Penningmeester
  (tevens vice-voorz) ; John van Neuren.
  CommerciĆ«le zaken ; Marcel v.d. Eijnden.
  Technische zaken; John Jaques.
  Jeugd zaken prestatief; Michel de Kok.
  Jeugd zaken recreatief; Paul Nootenboom.
  Facilitaire zaken; Chris v.d. Wel.
  Algemene zaken; Ad Kooimans.

  De gekozen personen hopen dat de bestuurlijke rust binnen de club zal terug keren. Veel dank gaat uit naar de personen die zich de afgelopen maanden hebben ingezet om de lopende zaken ter hand te nemen. 
  Het nieuwe bestuur zal zich inzetten om het goede beleid van de club voort te zetten.

  Marco Troost, secretaris.