• Medewerker(s) commerciële zaken/Relatiebeheer

 • Voor onze VV is het belangrijk om goed aandacht te besteden aan de relaties met onze sponsors en het wekken van belangstelling voor samenwerking met andere bedrijven en instellingen. We zijn op zoek naar een of meerdere personen die dat in deeltijd (ca 2 a 3 dagdelen per week) professioneel invulling kan/kunnen geven. Dit onder regie van het bestuur c.q. de bestuurder commerciële zaken.
  Taken o.a. het:
   
  • Onderhouden van contacten met bedrijven en instellingen (huidige relaties)
  • Opzetten en uitvoeren van bijeenkomsten voor relaties
  • Actief 'werven' van nieuwe sponsors of fondsen
  • (Mede)Ontwikkelen van beleid op het vlak van commercie en relaties voor het bestuur
  • Opzetten van (informatie/data) systemen op het vlak van marketing en sales van de VV
  • Fungeren als vertegenwoordiger van de VV op bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken
  • Fungeren als gastheer/gastvrouw bij bijeenkomsten of rond wedstrijden op ons complex

  Dit mede in samenwerking met de Manager Verenigingszaken en het bestuur van de Businessclub.
  Vereisten:

  Van de betreffende medewerker verwachten wij vooral dat hij/zij beschikt over
  • Goede contactuele eigenschappen
  • Goede uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Aantoonbare ervaring op het vlak van marketing en commercie
  • Een zakelijke/resultaatgerichte inslag en een actieve opstelling (initiatiefrijk)
  • Affiniteit met 'sport', in het bijzonder 'voetbal', en de VV Smitshoek
   
  Het werk is in principe op basis van vrijwilligheid maar er is wel een vaste vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Daarbij kunnen tevens gemaakte representatie- en onkosten (telefoon, reiskosten etc.) worden vergoed. Gezien het belang van de functie is het echter denkbaar dat een aanvullende bezoldiging op urenbasis mogelijk is, dit mede afhankelijk van inzet en resultaten.

  Kandidaten worden verzocht te reageren voor 27 september aanstaande via
  vacatures@vvsmitshoek.nl
  Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met bestuurslid Marcel v.d Eijnden,
  06-51230719