• Mutaties in ons bestuur.

 • In de afgelopen periode zijn er in ons bestuur een aantal mutaties ontstaan; John Jaques moest geruime tijd geleden zijn bestuursfunctie technische zaken beëindigen vanwege regelmatige werkzaamheden in het buitenland. Een aantal taken zijn toen door de voorzitter opgepakt.
  Marco Troost heeft mede door de corona pandemie een aanzienlijk drukkere baan gekregen waardoor hij gedwongen is zijn bestuursfunctie bij ons neer te leggen.
  Wij betreuren dat we afscheid moeten nemen van twee bestuursleden waarmee het prettig samenwerken was. We bedanken nu reeds beide heren voor de inzet die zij voor onze club hadden.
  Intern hebben we in ons bestuur al geruime tijd besproken hoe en met wie we met name op het commerciële vlak onze club kunnen versterken. Eerdere pogingen om op parttime basis iemand aan te trekken waren niet succesvol.
  Uiteindelijk hebben we besloten te trachten de zaak intern op te lossen. Michel de Kok heeft zich bereid verklaard om samen met Marcel v.d. Eijnden het commerciële gedeelte op te pakken. We zijn blij met die aanvulling omdat we daardoor ongetwijfeld de zo gewenste stappen voorwaarts kunnen gaan maken.
  Het betekent echter wel dat Michel zijn taken bij de jeugd zal beëindigen. Hij doet dat met pijn in zijn hart omdat hij de afgelopen tijd veel tijd en energie in onze prestatieve jeugdafdeling heeft gestoken. We zijn Michel daar zeer dankbaar voor en waarderen des te meer dat hij zijn kwaliteiten op een ander gebied aan onze vereniging gaat geven. Inmiddels is er, in samenspraak met betrokkenen, een nieuw organisatie plan voor de jeugd gemaakt. We hebben het volste vertrouwen dat het gemaakte plan zal leiden tot de zo gewenste verbeteringen. Belangrijk is dat we taakomschrijvingen hebben opgesteld waardoor de zo gewenste duidelijkheid is ontstaan. Vanuit het bestuur zullen we waar nodig ‘meekijken’ en het proces bewaken.
  We zijn verheugd dat we de ontstane mutaties voor een groot gedeelte kunnen invullen. Jelle Mol zal tot de komende ALV het secretariaat op interim basis op zich nemen. Het is een goede zaak dat we een echte Smitshoeker, van jeugdige leeftijd, na goedkeuring van de leden in ons bestuur kunnen verwelkomen.
  Manfred Dekkers, thans lid van de TC, vonden we bereid om eveneens tot de ALV op interim basis in ons bestuur plaats te nemen met de portefeuille technische zaken. Manfred is geen onbekende en maakte al eerder deel uit van het bestuur van onze vereniging. Op de ALV zullen we Manfred met plezier voordragen om weer deel te gaan uitmaken van ons bestuur. We zijn er van overtuigd dat hij met zijn kennis van zaken en de eerder opgedane ervaring een zeer welkome aanvulling is van ons bestuur.
  We streven er naar de ALV in de maand november 2020 te houden.

  Namens het bestuur,
  Simon Kelder, voorzitter.