• Niet roken bij de kinderspeelplek en ingang

  • Het is velen al jaren een doorn in het oog: Volwassen mensen die bij de ingang van ons complex staan te roken in de buurt van spelende kinderen. “Is dat nou het goede voorbeeld?” horen we geregeld. En eerlijk is eerlijk, die mensen hebben gelijk. Natuurlijk zouden we als VV Smitshoek graag zien dat zo weinig mogelijk mensen en liefst niemand van tabaksmiddelen gebruik maakt. We weten het allemaal, roken is gewoon super slecht. De rokers criminaliseren of het roken helemaal verbieden gaat ons een stap te ver. Wellicht moeten we op termijn toe naar een rookvrije vereniging. Voor nu houden we het op deze maatregel:

    Vanaf heden niet meer roken bij de kinderspeelplek en ingang van het gebouw.

    We zullen natuurlijk een waarschuwing ophangen en iedereen wordt gevraagd daar medewerking aan te verlenen. Verstokte rokers die het niet kunnen laten zullen we erop aanspreken. Uiteraard blijft de al lang geldende maatregel van kracht dat in ons gebouw niet gerookt mag worden.

    Mensen die deze maatregel en waarschuwing bewust negeren mogen wat ons betreft hun heil bij een andere club zoeken. Wij vertrouwen erop dat iedereen begrip heeft voor ons besluit.

    Het bestuur