• Nieuwe samenstelling commissie Normen en Waarden

 • Vorige week werd tijdens een bijeenkomst van de commissie Normen en Waarden afscheid genomen van 2 leden, John van Dongen en Bart Oosthoek, die beiden geruime tijd deel hebben uitgemaakt van de commissie. John al vele jaren en Bart sinds 2018. Zij werden door Ad Kooimans namens het bestuur en als voorzitter van de commissie bedankt voor hun niet aflatende inzet, zorgvuldigheid en enthousiasme.

  Hun plaatsen worden ingenomen door Michael Dill, die als advocaat en met zijn ervaringen als lid van de KNVB-tuchtcommissie juist op het juridische vlak het nodige kan toevoegen aan de commissie. En Marinthe Brouwer die zich in het kader van haar opleiding tot huisarts erg heeft gespecialiseerd in gedragsproblematiek en die in de commissie ook de rol van ‘vertrouwenspersoon’ zal invullen. Zij zal vooral worden ingezet bij meer gevoelige en complexe vraagstukken, bijvoorbeeld die een relatie hebben met ‘huiselijke problematiek’ of seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag. 

  De commissie bestaat verder uit

  Jelle Mol, die als secretaris van het bestuur ook zorgt voor de afstemming met de verenigingsmanager en het bestuur, en Ad Kooimans, die al bijna 20 jaar actief is op het gebied van Normen en Waarden binnen de VV Smitshoek.

  De VV Smitshoek dankt John van Dongen en Bart Oosthoek voor hun werk. Het is goed dat er bij ons een deskundige groep actief die zich met deze materie bezig blijft houden. Want ook op dat gebied is het credo: Smitshoek Bovenaan, dat is waar wij voor gaan.

   

 • Ook bij Smitshoek is er al vele jaren een commissie Normen en Waarden (N&W) actief die zich bezighoudt met de sfeer in en rond wedstrijden en op ons complex. Doel is het bevorderen van veiligheid in algemene zin en het tegengaan van ‘ontsporingen’, zoals onsportief gedrag, agressiviteit en confrontaties tussen individuen en groepen. Het moet voor iedereen verantwoord en prettig zijn om bij ons te zijn en te spelen. Daarvoor zijn er logischerwijs gedragsregels die bij ons gelden en grijpt de commissie in op het moment dat er incidenten hebben plaatsgevonden of dat mensen zich willens en wetens niet aan onze gedragsregels houden.

  Gelukkig gaat het in vergelijking met veel andere verenigingen relatief goed bij ons en zoals gezegd wordt de commissie N&W ingeschakeld als dat nodig is. Gemiddeld zijn er per seizoen een 15 à 20-tal ‘zaken’ waarbij dat het geval is, variërend van echte incidenten tot ‘vertrouwenskwesties’. Dan wordt eerst onderzoek gedaan op basis van hoor en wederhoor, dus met informatie van alle kanten, vervolgens worden dan indien nodig maatregelen getroffen of sancties opgelegd.

  Deze commissie bestaat uit deskundige leden op het vlak van juridische zaken en gedragskunde en opereert onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij hun werk wel namens het bestuur/de vereniging uitvoeren maar zelfstandig besluiten kan nemen of initiatieven kan ontplooien.