• Nieuwjaars toespraak vv Smitshoek

 • Dames en heren, jongens en meisjes namens het bestuur hartelijk welkom op onze Nieuwjaarsreceptie. Gezien de ervaring van vorig jaar zal het geen lange toespraak worden.
  Wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurde kunnen jullie lezen in het door mij gemaakte jaarverslag en ik verwijs daarvoor naar onze site.
   
  Dit keer dus slechts een vooruitblik.
   
  Om met het slechte nieuws e beginnen moet ik u mededelen dat één van onze hoofdsponsors tw. Safex heeft besloten de overeenkomst met ons niet te verlengen. Wij bedanken Dirk v d Kerke nu reeds voor de steun die hij aan onze vereniging gaf. Wij betreuren het door hem genomen besluit.
  Ik maak me zorgen over de weer oplaaiende tweespalt binnen de club. Ik realiseer me heel goed dat het onmogelijk is het iedereen naar de zin te maken. Dat personen al heel snel uit een bepaalde ontevredenheid stoppen met activiteiten binnen de club in plaats van het gesprek aan te gaan is geen goede zaak.
  Als bestuur blijven we streven naar een gezonde dialoog met onze leden. De liefde moet echter wel van twee kanten komen.
  Het is een landelijke tendens dat vrijwilligers steeds schaarser worden en ook wij merken dat probleem. Ik benadruk nogmaals dat vrijwilligers de belangrijkste schakel binnen de vereniging zijn. We moeten met elkaar veel energie steken in de aanwas en het behoud van de groep vrijwilligers(sters).
  Dat de leden zich aan de regels die binnen e club gelden moeten houden staat vast. We constateren dat een toenemend aantal personen met regelmaat de grenzen opzoekt. Het is geen dreigement maar we tolereren niet dat een kleine groep het verpest voor anderen.
  Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat Smitshoek een club blijft om trots op te zijn, waar het goed toeven is voor sporters en overige bezoekers.
   
  Dan het goede nieuws
   
  De kunstgras discussie die voor veel commotie binnen de club zorgde is ten einde. Goed overleg intern en met de Gemeente was nodig om de vele plooien glad te strijken. Op het eind resultaat zijn we erg trots en het stemt ons tot grote vreugde.
  In april zal worden gestart met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op veld vijf. Hekwerken, ballenvangers en dug outs zullen naast de verlichting eveneens worden aangepakt. Vervolgens zal veld zeven worden voorzien van een volledig nieuwe kunstgrasmat. De grasvelen twee en drie worden gerenoveerd nadat de competitie is afgelopen. Verder zullen er ook een aantal kleine aanpassingen aan ons complex plaats vinden.
  Het kunne beschikken over een extra kunstgrasveld geeft ons in elk geval weer meer mogelijkheden wat betreft het spelen van wedstrijden en het indelen van trainingen.
  Een woord van dank aan de medewerkers van de Gemeente en de Gemeenteraad is zeker op z’n plaats.
  De verbouwing van de kantine blijkt een groot succes te zijn. We krijgen veel lof over de inrichting en we zien de omzet stijgen. Velen voelen zich thuis in de nieuwe huiskamer.
   
  Sportief
   
  Na drie jaar komt er een eind aan de samenwerking met Richard Middelkoop. Met ingang van het nieuwe seizoen is Edwin de Koning voor tenminste twee jaar als hoofdtrainer aan onze club verbonden. We hebben er alle vertrouwen in dat Edwin de ingezette goede lijn zal kunnen doortrekken. Er zullen op het technische en medisch gebied meer veranderingen plaats vinden maar daarover kan ik nu nog geen mededelingen doen.
  De grote jeugdafdeling draait tot tevredenheid. We hebben goede hoop at het ingezette beleid er uiteindelijk toe zal leiden dat ons eerste elftal een nadrukkelijk Smitshoek gezicht krijgt.
  De dames/meisjes afdeling blijft een belangrijke tak binnen de club. Er zijn diverse ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat bedoelde afdeling nog beter op de kaart wordt gezet.
  Complimenten ook aan degene die zich inzetten voor het G-voetbal. Het is een zware maar dankbare taak om de mensen met een beperking te kunnen laten sporten.
   
  Wensen.
   
  Uiteraard hebben we ook nu nog wensen. Een aantal kleedlokalen zijn hard toe aan een opknap beurt. De plannen liggen er en het subsidieverzoek ligt bij de Gemeente.
  Het aantal vrijwilligers uitbreiden is absoluut noodzakelijk.
  Commercieel gezien ligt er een terrein voor ons braak. We zijn al geruime tijd op zoek naar mensen die contacten hebben met het bedrijfsleven en ons daardoor geweldig kunnen helpen. We hebben de overtuiging at we met onze goede naam meer sponsors aan ons kunnen binden.
   
  Jubileum.
   
  We bestaan dit jaar 60 jaar en dat zullen we met elkaar op gepaste wijze vieren. Door een aantal personen wordt er gewerkt aan een jubileum boek dat we aan elk lid willen verstrekken. We zijn blij met dat genomen initiatief.
   
  Tot slot.
   
  Ik wil namens het bestuur eenieder bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de club. Er zijn veel mooie en goede evenementen gehouden. Het was werkelijk geweldig.
  Ik wens u en de uwen een goed en gezond nieuwjaar.