• Nieuwjaarsspeech 2023

 • Dames en Heren, Jongens en Meisjes.

  Namens het bestuur heet ik jullie hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie.

  De corona jaren liggen gelukkig achter ons zodat we elkaar weer in onze altijd gezellige huiskamer kunnen ontmoeten.

  Een korte terugblik op het afgelopen jaar maakt dat we als bestuur tevreden kunnen zijn. De sportieve prestaties waren op een enkele uitzondering na vrij behoorlijk. Opvallend was wel dat ons eerste elftal vanaf februari kampte met een thuissyndroom. Onze hoogste jeugdelftallen behaalden op diverse nivo’s goede resultaten.

  De  personele bezetting in onze huiskamer onderging een stevige metamorfose. Hulde aan allen die ervoor zorgden dat de goede sfeer terug kwam en we over de omzet niets te klagen hadden. De keuken werd flink verbouwd waardoor er een verbetering van de werkomstandigheden ontstond.

  Onze zeer gewaardeerde werkploeg konden we verrassen met de aanschaf van een nieuwe trekker. De oude trekker wilde men zelfs in het museum niet meer hebben. Cees vd Meer beëindigde eind vorige maand , vanwege zijn hoge leeftijd, de werkzaamheden in de werkploeg. We namen op gepaste wijze afscheid van deze vrijwilliger van het eerste uur.

  De dames afdeling kon in mei op een goede manier het jubileum vieren. Velen genoten van het weerzien van oude clubgenoten.

  De supportersvereniging organiseerde weer een aantal goede evenementen met als hoogtepunt het boutrad en de traditionele wedstrijd.

  Trots kunnen we zijn dat de Gemeente  tot volle tevredenheid een aantal bijeenkomsten in onze kantine organiseerde.

  Dan een vooruitblik naar het nieuwe jaar.

  Voorlopig houdt de energiecrisis ook onze vereniging in een houdgreep waar wijlen Anton Geesink jaloers op zou zijn geweest. We weten op dit moment niet wat ons te wachten staat omdat allerlei regelingen vanuit de Overheid, Gemeente en de KNVB nog niet precies bekend zijn. Intern hebben we uiteraard wel een aantal eventueel te nemen maatregelen besproken. Zodra er de gewenste duidelijkheid is nemen we een besluit over de koers die we gaan varen. We doen los van alles ons uiterste best om het normale verenigingsleven niet al te ernstig te verstoren.

  Inmiddels heeft de Gemeente een voorstel uitgewerkt om op drie velden die intensief voor training worden gebruikt lichtmasten te voorzien van led verlichting .We beschikken dan op vijf velden over led verlichting. Naast een kosten besparing betekend dat eveneens een kwaliteit impuls.

  De plannen voor aanleg van een kunstgrasveld op ons hoofdveld zullen dit jaar een vervolg krijgen. We hopen de discussie  in samenspraak met de Gemeente op een goede manier te kunnen afronden. We krijgen dan de zo vurig gewenste uitbreiding van onze training en wedstrijd accommodatie.

  We betreuren dat er rond genoemde ontwikkeling enige ruis bij een kleine groep leden is ontstaan. We delen niet de mening van degenen  die beweren dat wij in strijd met onze statuten hebben gehandeld.  Zodra er belangrijke ontwikkelingen rond de aanleg van het veld zijn zullen wij dat via onze site kenbaar maken.

  Dit jaar krijgen we wat ons eerste elftal betreft te maken met weekend voetbal. De KNVB neemt voor een aantal afdelingen afscheid van een zaterdag en zondag competitie. Een hele verandering die nogal wat voeten in de aarde heeft. Naast het ontmoeten van nieuwe tegenstanders zullen veel clubs worden geconfronteerd met een nieuwe speeldag en andere aanvangstijden.

  Met een klein groepje mensen heb ik afgelopen jaar diverse ,voor ons belangrijke zaken, met de KNVB besproken. De uitkomst was bevredigend zodat de zorgen die er waren grotendeels  zijn weggenomen.

  Op sportief vlak hopen we de in alle geledingen ingezette lijn te kunnen doortrekken. We werken tevens aan een nieuw plan om onze grote jeugdafdeling nog beter op de kaart te zetten. Sterk in de gaten houden we de aanwas van nieuwe leden omdat we niet in de situatie willen komen dat niet alle leden kunnen trainen en spelen. De wachtlijst die we thans hebben is ons al een doorn in het oog.

  Het streven is zoveel mogelijk gediplomeerde trainers voor onze jeugdelftallen aan te trekken. Op zich is dat bepaald geen eenvoudige opgave.

  Vergoedingen betalen aan spelers die deel uitmaken van een eerste elftal selectie is een algemeen bekend feit.  Zoals bekend ontkomen wij daar al vele jaren ook niet aan. Wij zullen echter niet mee gaan in de algemene gekte die er bij clubs thans is en nog zal ontstaan. Als spelers ons om die reden verlaten nemen we dat voor lief.

  Punt van zorg is al een tijd de invulling van onze commerciële activiteiten. We missen simpelweg man cq vrouwkracht om de goede naam die we hebben opgebouwd te vertalen in het aantrekken van meer sponsoren. Vanaf deze plaats doe ik aan u allen een oproep mee te denken cq mee te werken om onze commerciële inkomsten te  kunnen vergroten.

  Dit jaar zullen we nog meer aandacht geven aan het versterken van de onderlinge communicatie. Meer met en voor elkaar doen zal onze vereniging alleen maar sterker maken.

  Ik wil u niet al te lang vermoeien met mijn speech het is om die reden onmogelijk alle activiteiten binnen onze club te benoemen en de zo gewenste aandacht te geven. Wel zeg ik:

  We hebben een fantastische vereniging met veel goede en hard werkende mensen. Juist daar hebben we veel waardering voor en we zijn er ook bijzonder trots op. Zeer veel dank aan allen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze vereniging.

  Ik spreek, namens het bestuur, de wens uit dat wij ook dit jaar weer op uw aller inzet en medewerking mogen rekenen.

  Tot slot wens ik u allen met uw naasten, namens het bestuur ,een goed en sportief maar vooral gezond 2023.

  Na deze woorden kunt u allen gedurende een half uur ( we moeten tenslotte zuinig zijn) een drankje nemen van het bestuur.