• Nieuws van de poort: Fietsverlichting en inzet van leden.

 • Door alle Covid-19 gedoe waar we dagelijks mee te maken hebben lijkt ook het zenuwcentrum van de Smitshoek communicatie een beetje verschoven te zijn van binnen naar buiten. De entree is nu voor velen de vaste ontmoetingsplek geworden en daar is Leo Tol vooral het aanspreekpunt. Dus is het goed om van hem te horen hoe het gaat en wat hem opvalt.

  Naast het gegeven dat er nog steeds veel wordt gerookt in die omgeving met veel kinderen is Leo een beetje verontrust over het feit dat veel kinderen in het donker met fietsen rondrijden waarvan het licht het niet goed doet. Dat is toch bizar, aldus Leo. ‘’Daar moeten ouders echt beter op letten. Zeker als ze verderop de weg moeten oversteken zijn ze te weinig zichtbaar. Levensgevaarlijk”. Dus hierbij de oproep aan iedereen die het aangaat om dit goed op te pakken. Check of de fietslichten voor en achter goed werken. Want een ongeluk zit in een klein hoekje.

  Wat ook Leo (en hem niet alleen) opvalt is dat er nog steeds mensen zijn die zich weinig aantrekken van alle maatregelen. Ouders willen gewoon het terrein oplopen met hun kinderen, gaan dicht bij elkaar staan etc. Dat is niet de bedoeling, laten we ons svp aan de regels houden. Des te eerder zijn we van dat ellendige Covid-19 virus af. Leiders wordt gevraagd om ouders te informeren.
  Een laatste punt is het gebrek aan mankracht. Zowel doordeweeks als op wedstrijddagen moeten er gewoon meer mensen beschikbaar zijn voor toezicht en opvang. Daarom zullen in het kader van Club Support en DOV weer leden en teams ingepland worden die kunnen helpen. Want iedereen die fit en helder van geest is kan dit werk doen en het is iets dat onze club keihard nodig heeft in deze moeilijke tijd. We gaan instellen dat er dus diensten worden gedraaid en daarmee kunnen ook vrijwilligersvergoedingen worden gecompenseerd. Dat kan op eenvoudige wijze en als iedereen zich een paar uur inzet is het met al onze leden gemakkelijk te doen.

  Personen of teams die dat uit eigen beweging willen doen kunnen zich aanmelden via

  planner@vvsmitshoek.nl

  Voor het overige zal in de komende tijd gericht met teams worden afgestemd wanneer zij aan beurt zijn en wat van hen verwacht wordt.

  Namens het bestuur,
  Ad Kooimans