• Regelement club van 100

  Reglement Club van 100 v.v. Smitshoek – Barendrecht, 2020

  Reglement de 'Club van 100'

   

  • De 'Club van 100' van v.v. Smitshoek, wordt beheerd door een aparte commissie bestaande uit 3 mensen, waaronder 1 bestuurslid vanuit de vv.
  • De 'Club van 100' heeft als doel met de financiële bijdrage, verkregen uit de deelname aan de 'Club van 100', extra doelstellingen binnen de voetbalclub te realiseren voor het ondersteunen van het jeugdbeleidsplan.
  • Deelname aan de 'Club van 100' is mogelijk voor zowel individuen als bedrijven en groepen.
  • De 'Club van 100' bestaat uit deelnemers die op vrijwillige basis een financiële bijdrage willen leveren aan de ‘Club van 100’.
  • Deze financiële bijdrage/ sponsorbijdrage bedraagt jaarlijks een vast geldbedrag van € 100,- (honderd euro) per seizoen (lopend van 1 augustus tot en met 31 juli, zijnde 1 (een) jaar).
  • De sponsorbijdrage van €100,- zal jaarlijks in de maand augustus geïnd worden via een bankoverschrijving.
  • Het beschikbare bankrekeningnummer is: NL73 INGB 0001 1128 48
  • De contributie dient in principe via bank of giro te worden overgemaakt onder vermelding van het notanummer en tenaamstellingnaam.
  • Er wordt nimmer geld teruggestort.
  • Voor deelname dient een “opgave lidmaatschap formulier” te worden ingevuld, ondertekend en worden ingeleverd bij de beheerders.
  • Op het lidmaatschapsformulier dient de “tenaamstellingnaam” voor op het publicatiebord en de persoonsgegevens van de deelnemer vermeld te staan.
  • Voor een groep, deelnemers bestaande uit meer dan 1 persoon, dienen de persoonsgegevens van de “contactpersoon” vermeld te worden op het lidmaatschapsformulier.
  • Bijeenkomsten van de 'Club van 100' kunnen namens een groep alleen bezocht worden door de contactpersoon of een, door de groep, ander aangewezen persoon.
  • Indien er meerdere personen aanwezig mogen zijn, wordt dit kenbaar gemaakt in de uitnodiging.
  • De tenaamstellingnaam van iedere deelnemer zal vermeld worden op het ‘Club van 100’ bord dat staat opgesteld onder het afdak bij de hoofdingang.
  • De Commissie bestaat uit: Michel de Kok, Saskia Rotteveel, Marcel van den Eijnden
  • Lid van de ‘Club van 100' is hij of zij, die zijn of haar minimum bijdrage vóór 1 juli heeft betaald. Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen.
  • Tijdens de ‘Club van 100’ avond, jaarlijks gehouden in de maand -----, worden de leden verder bijgepraat over de specifieke zaken waarin de ‘Club van 100’ heeft bijgedragen.
  • Leden van de ‘Club van 100’ hebben alleen stemrecht wanneer zij aanwezig zijn op de ‘Club van 100’ avond.
  • De eindverantwoordelijkheid van de ‘Club van 100’ blijft bij het bestuur van de vv Smitshoek.
  • De opzegging van het lidmaatschap van de 'Club van 100' dient schriftelijk te geschieden voor 1 juni, zijnde een maand voor aanvang van het nieuwe 'Club van 100' seizoen.
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt er beslist door de beheerders van de 'Club van 100' van v.v. Smitshoek., dit in samenspraak met het bestuur van de vv Smitshoek.