• Selectie-toeslag

 • Beste Smitshoeker,

  De VV Smitshoek is constant bezig om haar (jeugd)opleiding te verbeteren, zowel op organisatorisch als op voetbaltechnisch gebied. Het bieden van een goede opleiding en de juiste randvoorwaarden kost uiteraard ook geld. Alle spelende leden bij de VV Smitshoek voldoen jaarlijks aan de contributie-verplichting. De contributie is één van de belangrijkste baten voor de vereniging en dient ter dekking van de kosten die wij maken voor onder meer spelmaterialen en voetbalkleding, gekwalificeerde trainers, de afdrachten naar de bond (KNVB) en om een dekkende exploitatie van het sportpark te realiseren.

  De hoogte van de gelaagde contributies worden jaarlijks, op basis van een voorstel van het Bestuur, vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

  Reeds in de ALV van 2019 heeft het Bestuur al een voorstel tot introductie van een selectie-toeslag ingediend, welk door de aanwezige leden werd goedgekeurd. Evenwel gooide Covid toen roet in het eten en kwamen we niet meer aan voetballen toe. In de ALV van nov 22 memoreerde Voorzitter Simon Kelder deze gebeurtenis nogmaals en meldde ook dat het Bestuur de toepassing van de toeslag toen nog niet passend achtte en dat introductie dus uitgesteld zou worden tot het huidige seizoen 2023/24.

  Indien u en/of uw kind dus met ingang van dit seizoen in een selectieteam speelt, is deze mail bedoeld om u te informeren over de selectie-toeslag.

  Voor seizoen 2023/2024 is de selectietoeslag van toepassing op de volgende teams:

  Team                                                                                                                Toeslag

  2e, JO18-1, JO17-1, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1/ 2, JO11-1                          € 50,00

  JO11-2/4, JO9-1 t/m 9-3                                                                                    € 30,00

  Incasso van de selectietoeslag voor spelers van selectieteams zal normaliter tegelijkertijd plaatsvinden met de incasso van de normale contributie. Evenwel was dit voor het huidige seizoen u.h.v. administratieve redenen niet mogelijk door de overgang naar Nikki, dus vandaar thans een inning in 2 fasen. 

  Contact

  Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@vvsmitshoek.nl) of via onze contributietool van Nikki.