• Smitshoek zet stageproject door

 • Het afgelopen jaar heeft de VV Smitshoek aan een grote groep jongeren van ondermeer

  . het Albeda en  

  . scholen uit het Voortgezet onderwijs 

  mogelijkheden geboden om stage te lopen of werkervaring op te doen. 

  Dat was nuttig voor die leerlingen en de opleidingen maar ook voor Smitshoek. Want hun inzet als ondersteuning van onze trainers en bij uitvoering van toernooien en andere activiteiten was meer dan welkom. Daarbij was een groot deel van deze leerlingen al verbonden aan/ lid van onze VV, wat een extra reden was om plek voor hen te bieden.

  Hoewel hier al wat langer ervaring mee is opgedaan was het afgelopen seizoen een proefperiode om dit op grootschaliger wijze te doen. Hoewel er nog de nodige dingen kunnen worden verbeterd op het vlak van organisatie en afstemming, is besloten dit door te zetten. Zodat ook in de komende jaren aan veel jongeren kansen kunnen worden geboden. 

  De begeleidingscommissie bestaande uit Paul Nootenboom, Peter Siemann, Leo Tol, Hanneke Smit en Ad Kooimans, heeft ervoor gezorgd dat alles aan de kant van Smitshoek in goede banen is geleid. Zij blijven hier ook de komende tijd mee doorgaan. Op 5 september aanstaande zal weer een startbijeenkomst worden georganiseerd waarbij met ca 25 Albeda studenten afspraken worden gemaakt over hun stage en inzet. Leerlingen van andere scholen die geinteresseerd zijn worden na hun aanmelding ingepast.

  Tijdens een evaluatiebijeenkomst afgelopen dinsdag met vertegenwoordigers van het Albeda (opleiding Sport en Bewegen) in de personen van Dennis Zijlmans en Bram Dekker werd een plaquette overhandigd die op een goede plek op ons gebouw zal worden aangebracht.

  Een mooi project waarin Smitshoek zich onderscheidt als sportclub met een maatschappelijk hart. 

  Op de foto leden van de commissie en de mensen van het Albeda.