• Stagiaires van het Albeda nu echt aan de slag

  • Afgelopen maandag was de startbijeenkomst voor de groep Albeda studenten die dit seizoen stage gaan lopen bij de VV Smitshoek. Het gaat nog om een groep van 18, die kan worden uitgebreid tot ca 25. Zo zijn afkomstig van de opleiding Sportmanagement en van de opleidingsniveaus 2, 3 en 4 en worden vooral ingezet als ondersteuning voor trainers en teambegeleiders. Maar het is de bedoeling ze zoveel mogelijk activiteiten te laten verrichten die aansluiten op hun eigen niveau, want het is belangrijk dat ze de gelegenheid krijgen om te laten zien wat ze individueel in huis hebben. Daarbij zullen ze ook kennis maken met alle aspecten van de vereniging, waardoor ze ook werkzaamheden zullen verrichten op het vlak van organisatie (evenementen, toernooien), secretarieel, kantine etc.

    Tijdens de bijeenkomst werden ze bijgepraat door bestuurders Ad Kooimans en Paul Nootenboom, konden ze kennis maken met verenigingsmanager Ton Habermehl en voorzitter Simon Kelder. Daarbij kregen ze een rondleiding op het complex en werden ze ingedeeld bij diverse trainers en begeleiders. Om alles in goede banen te leiden is er een begeleidingscommissie waarin mensen als Walter Hazelebach, Leo Tol, Peter Siemann, Hanneke Smit en de eerdergenoemde Ad Kooimans en Paul Nootenboom zitting hebben. Elk van deze zal 3 a 4 stagiaires onder zijn/haar hoede nemen en de voortgang van de stage bewaken. Ook zullen er in de komende maanden een aantal groepsbijeenkomsten worden georganiseerd om (leer)ervaringen uit te wisselen en nieuwe afspraken te maken.

    Voorzitter Simon Kelder is heel blij met dit initiatief. “Ik heb er vertrouwen in dat jullie een goede stage zullen hebben bij onze mooie club”. Bestuurder Ad Kooimans benadrukte ook het belang van de stages. ‘Het belangrijkste is dat iedereen zich hier goed kan ontwikkelen en dat je na afloop duidelijk kan aangeven wat je allemaal hier hebt geleerd en kunnen doen. Maar ook voor Smitshoek moet het een duidelijke meerwaarde hebben, studenten van jullie kaliber kunnen veel voor ons betekenen en onze mensen werk uit handen nemen.”

    Of dat laatste zo is zullen we dus dit seizoen gaan merken. De start was goed, nu doorpakken.

    AK, september 2021