• Stimulerende bijeenkomst Seniorenteams

 • Volgens de aanwezigen van de seniorenteams was de bijeenkomst afgelopen woensdagavond in de koffiehoek van de kantine heel nuttig en stimulerend. Deze meeting, een initiatief van het bestuur, de verenigingsmanager, de scheidsrechter coördinator en de commissie Normen en Waarden, was vooral bedoeld om van gedachten te wisselen over hoe we de komende tijd, zowel in als buiten het veld, onze Smitshoek identiteit kunnen laten zien. Onze club bestaat dit jaar 60 jaar en het is belangrijk om met elkaar, onder het motto ‘Wij zijn smitshoek, samen zijn we de vereniging’ ons best te doen om ervoor te zorgen dat

  • Wedstrijden een goed en sportief verloop hebben, zonder gedoe
  • Kleedkamers beter dan nu worden opgeruimd, en
  • Iedereen zich op het complex en in de kantine ‘normaal’ gedraagt. En dan hoeven we geen discussie te voeren over wat normaal is, want iedereen met gezond verstand begrijpt dat.

  Natuurlijk, ook tijdens deze bijeenkomst was het niet alleen maar kommer en kwel. Want er gebeuren geweldige dingen bij onze mooie club. We hebben een prachtige accommodatie en clubhuis/huiskamer, er worden door teams prima prestaties geleverd en er vinden elk jaar en steeds meer fantastische evenementen plaats. Van wintertoernooi tot familiedag en van bedrijventoernooi tot pub-quizzen, het loopt allemaal als een trein. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op.

  Maar dat er over die eerdergenoemde thema’s moest worden gesproken heeft vooral te maken met het feit dat we als VV Smitshoek, net als verenigingen overal in het land, geconfronteerd worden met een groei van incidenten (wangedrag, gedoe op het veld, verlies van vrijwilligers als gevolg van te hoge werkdruk etc.). Het is volgens bestuurder en gesprekleiders Ad Kooimans zonneklaar dat we actie moeten ondernemen om de situatie niet verder te laten verslechteren. Dat is niet een zaak van ‘het bestuur’ of andere kaderleden van de club maar een verantwoordelijkheid van iedereen die lid is bij ons. Dus vonden er, mede aan de hand van ervaringen in de eerste seizoenshelft, een paar pittige discussies plaats en werd geconstateerd dat het belangrijk is om ongewenst gedrag in de 2e seizoenshelft in te dammen.

  Uiteraard kwamen er vanuit de teams ook vragen naar voren over verbeterpunten voor de club. Het is goed als de in scheidsrechtergroep beter onderling wordt afgestemd over richtlijnen, zijn er niet meer trainingsmogelijkheden voor bepaalde teams en dergelijke. Zaken waar binnen onze mogelijkheden oplossingen voor worden gezocht. Maar het belangrijkste is dat door teams erkend werd dat het gedrag op en buiten het veld beter kan en dat iedereen zijn best zal doen om het roer om te gooien.

  Het 2e belangrijke onderwerp van deze avond was het probleem dat we bij Smitshoek met steeds minder mensen ‘het werk’ moeten doen. Dat er vrijwilligersbijdragen worden betaald is niet voldoende. Want het blijft heel moeilijk om nieuwe vrijwilligers te werven en het verhogen van bestaande beloningen biedt onvoldoende soelaas. Want waar ligt de grens? Er moet dus wat gebeuren en de enige oplossing is dat iedereen geregeld de handen uit de mouwen steekt. Daarvoor komt het bestuur nu met een nieuwe aanpak onder de titel Club Support. Waar jeugdteams nu vooral worden ingezet bij de kleedkamers (gangen schoonhouden) en het theehok wordt per wedstrijd een (thuisspelend) team ingezet voor klussen in de kantine of het complex. Dat onder toezicht van de bestuurder die op dat moment bestuursdienst heeft.

  Per team, waarvan tevoren wordt bepaald welke er dat weekend aan de beurt is, worden 4 spelers door het team/de teamleiding geselecteerd die aan de beurt zijn. Deze spelers melden zich om 12 uur of op een afgesproken moment bij de dienstdoende bestuurder. Die bepaalt wat er die middag van de spelers wordt verwacht (inspringen in de kantine, opruimwerk binnen of buiten, toezicht in de kantine, stoelen en tafels op hun plek als mensen vertrekken etc.). Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele onderbreking van de dienst als de betreffende mensen hun wedstrijd of een deel daarvan moeten spelen. Dit alles om de vrijwilligers te ontlasten en om diensten te verlenen aan de VV Smitshoek. Spelers die over EHBO beschikken kunnen ingezet worden als er eerste hulp moet worden geboden etc. Mochten er spelers zijn die daartoe een EHBO-opleiding willen volgen, dan kunnen zij zich melden bij het bestuur/ Ad Kooimans.

  Bij inzet voor Club Support wordt in eerste instantie gedacht aan spelers die geen vrijwilligersvergoeding betalen. Maar als dat wel het geval is worden hun vergoedingen zo spoedig mogelijk na de uitvoering van de dienst aan hen terugbetaald. Hoewel er per middag op 4 spelers wordt gerekend zou het mooi zijn als zij gesteund worden door de rest van het team. Die vorm van teamwork kan dan worden beloond door de vergoedingen van 4 personen aan het team ter beschikking te stellen voor eigen uitgaven (hapjes en drankjes, materialen etc.).

  De andere kant van de medaille is: als het team en de beoogde mensen niet op komen dagen of hun werk niet naar behoren doen zal er direct een sanctie volgen in de vorm van het opleggen van extra vergoedingen en/of schorsingen. Want het kan niet zo zijn dat mensen zich onttrekken aan de taak.

  Het idee van Club Support op deze wijze werd unaniem ondersteund door de aanwezigen bij het overleg. Uitspraken als ‘dit moeten we echt gaan doen’ en ‘een heel goed idee, zo kan het goed werken en het is een eerlijke aanpak’ geven aan dat de aanwezigen, vertegenwoordigers van alle teams en vooral ook een goede vertegenwoordiging van het 5e en 6e (prima hoor), het echt zien zitten. Kortom, Club Support wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Uiteraard wordt ook gekeken of de oudere jeugdteams hier ook bij kunnen worden betrokken. Op die manier hoeft iedereen in principe maar 1x per seizoen beschikbaar te zijn.

  Van de kleinste jeugd ouders die in de ochtend kantinewerk doen of die kinderen vervoeren. De middelste groep de oude DOV-taken en oudere jeugd en senioren voor Club Support. Natuurlijk werd ook gesproken over de vraag of ook selectiespelers worden ingezet voor clubtaken. Dat was overigens in het verleden wel het geval (meedraaien achter de bar, hulp tijdens medewerker avonden, hulp bij trainingen van jeugdteams en dergelijke. Dat zal in de komende tijd en vooral in het nieuwe seizoen weer goed worden afgesproken en geregeld. Want zoals in ons clublied wordt bezongen: ‘Van junior tot senior, bij ons is ieder held’. En ‘Plezier en soms ook werk, maar samen staan we sterk’ Dat laatste is vooral de drijfveer om iedereen weer betrokken en actief te krijgen bij onze club. In dit jaar waarin Smitshoek zijn 60e verjaardag viert willen we de kracht van ‘’samen” centraal stellen. De vereniging dat zijn wij. In de komende maanden zullen ook diverse feestelijkheden worden georganiseerd waarbij ook een beroep kan worden gedaan op leden om te helpen. En dat kunnen we, want: Smitshoek Bovenaan, dat is waar wij voor gaan’.

  AK januari 2020