• Supportersclub ondersteunt stichting PiPa met geldbedrag
  • De lokale stichting PiPa heeft uit handen van Patricia Vendelbosch en Kees Boot een donatie ontvangen van € 500,-. Patricia en Kees vertegenwoordigden de Supportersclub van onze vereniging, welke dit bedrag bijeen heeft gebracht middels activiteiten, zoals het boutrad eind 2019. Door het corona gebeuren was er nog geen gelegenheid geweest dit bedrag te overhandigen aan Anneke Westerkamp en Sarine Barkmeijer.

    Laatstgenoemden zijn actief binnen de stichting PiPa, welke kinderen opvangt uit o.a. de gemeente Barendrecht, die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen worden opgevangen binnen het gezin van Roy en Anneke Westerkamp en mogen een veilige woonsituatie ervaren. Ze kunnen tot rust komen en hun basisvertrouwen herstellen.

    Zo’n 3 jaar duurt de samenwerking nu tussen stichting PiPa en de vereniging Smitshoek. Aan de samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd, (3 jaar) is recent een einde gekomen. Het bestuur beraadt zich over een eventueel vervolg. Door allerlei activiteiten, gecoördineerd door Kees Boot in zijn rol als ambassadeur, is er de afgelopen periode van 3 jaar zo’n € 6000,- bijeengebracht. Tevens heeft ook in het nabije verleden de selectie onder leiding van voormalig hoofdtrainer Richard Middelkoop tuin werkzaamheden verricht bij de locatie aan de Middeldijk.

    De VV Smitshoek voelt zich ook maatschappelijk verantwoordelijk en is daarom 3 jaar terug deze samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de stichting PiPa. Daar voor had de vereniging een overeenkomst met het Ronald MCDonald huis, welke toen nog gevestigd was in Barendrecht.