• Technische commissie jeugd meisjes van start!

 • In 2019 zijn we in samenwerking en onder begeleiding van de KNVB gestart met een groeitraject met als doel de vrouwenafdeling binnen VV Smitshoek beter te borgen en verder te professionaliseren. Vanuit dat traject zijn als eerste de onderwerpen “Positionering & Organisatie” en “Begeleiden en opleiden van kader” gekozen om verder uit te werken.

  Door alle maatregelen als gevolg van Corona is eea op een laag pitje komen te staan, maar na de zomer zijn we weer aan de slag gegaan om zaken verder vorm te geven.

  Samen met onze Manager Voetbalzaken Walter Hazelebach zijn de eerste stappen gemaakt. Recent vond de eerste bijeenkomst van de Technische Commissie Jeugd Meisjes (TCJM) plaats. Deze commissie bestaat naast Walter uit Reinier Hulman, Brian Oldenstam, Maggie Rutten, Rob Horstink en Paul Nooteboom.
  Een mooie stap waarmee we concreet invulling gaan geven aan de groei-onderwerpen die we voor ogen hebben.

  De TCJM zal iedere 6 weken bijeen komen. Heb je vragen of zaken die je daar graag besproken wilt hebben, neem dan contact op met één van de deelnemers.

  De TCJM