• Terug blik op het afgelopen jaar.

 • Sportief gezien was het bepaald geen slecht jaar. Bestuurlijk was het een zeer vervelend jaar door de vervuilde discussie over de aanleg van een kunstgras veld. De hele gang van zaken leidde tot onverkwikkelijke verhoudingen binnen de vereniging waarbij diverse geledingen onnodig scherp tegenover elkaar kwamen te staan en wel op een wijze die niet bij Smitshoek past.

  Positief is dat enkele betrokkenen wel de verantwoording namen om de ontstane kloof te dichten, samenwerking   zochten en vervolgens op zoek gingen naar nieuwe bestuursleden. Zeer te prijzen is dat drie bestuursleden niet opstapten en over hun schaduw heen stapten in het belang van de club. Er ontstond daardoor geen onwerkbare situatie en kon in alle rust gewerkt worden aan een nieuw bestuur. De formatie nam veel tijd in beslag omdat de bestuurscrisis diepe wonden had geslagen bij een aantal personen. Verder was het noodzaak in het bestuur een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de vereniging te krijgen. Het resultaat kent u inmiddels.

  Binnen onze club ontkwamen we niet aan verdriet op het persoonlijke vlak. Vrijwilliger van het eerste uur Theo van Wingerden overleed in oktober op veel te jonge leeftijd. Met het noemen van de naam van Theo wil ik ter nagedachtenis aan degenen die ons het afgelopen jaar ontvielen een moment van stilte in acht nemen. Ik dank u.

  Jeugdlid Eren Dogan kreeg een zeer ernstig ongeluk. De laatste berichten zijn dat er goede hoop is op een algeheel
  herstel. Ik wens Eren en zijn naasten heel veel sterkte.

  De grote vraag is wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Als nieuw bestuur staan we voor ferme uitdagingen. Een aantal
  lopende zaken vraagt onze extra aandacht omdat de bestuurscrisis toch z’n sporen heeft nagelaten. We moeten ook
  aan de slag om de continuïteit van onze mooie vereniging te kunnen waarborgen.

  Op commercieel gebied hebben we nog flinke stappen te zetten. We zijn er van overtuigd dat we meer financiële middelen kunnen aantrekken indien we over meer handen kunnen beschikken dan thans het geval is. Het streven is een commercieel medewerkster aan te trekken die enkele dagen per week Marcel vd Eijnden kan ondersteunen en ook nieuwe deuren kan openen.

  Henk Ebben heeft aangegeven het, gezien zijn leeftijd, wat rustiger aan te willen gaan doen. Samen met Ton Habermehl vormt Henk een onmisbare schakel binnen onze vereniging. Het is derhalve zaak dat we kijken op welke wijze we de werkzaamheden die Henk gaat afstoten kunnen voortzetten.

  Het streven is ons huis ( de kantine ) dit jaar waar nodig aan te passen. Met name de keuken heeft gezien de grote vraag naar een warme hap veel te weinig capaciteit. De vrijwilligers moeten nu onder te moeilijke omstandigheden werken.

  De discussie over kunstgras krijgt uiteraard een vervolg. Zeer binnenkort zitten we opnieuw met de Gemeente om de tafel. Helder is dat we nog steeds behoefte hebben aan uitbreiding van speel en training capaciteit. Als bestuur staan we voor de opgave te bestuderen wat voor de club de beste optie is. Sentimenten, hoe begrijpelijk ook, mogen daarbij geen rol spelen. Uiteraard heeft de Gemeente, als geld verstrekker, een belangrijke positie. Om niet nog een jaar achterstand op te lopen in dit dossier moeten we trachten met elkaar in dit voorjaar tot een besluit te komen. We zullen via interne communicatie u zoveel mogelijk meenemen in het proces.

  Bij de Gemeente hebben we aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie op het parkeerterrein en de Smitshoekse baan. Nadere gesprekken daarover volgen eveneens zeer binnenkort.

  Het streven blijft met veel elftallen op een zo hoog mogelijk nivo te spelen. We moeten voorwaarden blijven creëren om dat mogelijk te maken. Capabele trainers aanstellen en zorgen voor goede trainingsfaciliteiten is van essentieel belang. Om met name de trainers van onze jeugdelftallen op technisch gebied te ondersteunen heb ik mijn vriend Leo Beenhakker gevraagd over enige tijd trainingen te bezoeken en zijn ervaringen te delen met de trainers van onze jeugdelftallen. Ook Mario Been is bereid een steentje bij te dragen. We zijn blij met deze ontwikkeling ; trainers maken onze spelers beter en twee zeer geroutineerde mensen kunnen onze trainers beter maken.

  Eigen jeugd inpassen in het eerste elftal is bijna bij elke club een discussie. Bij ons speelt dat dus ook maar acteren op een zo hoog mogelijk nivo is slechts mogelijk door ook spelers van andere clubs aan te trekken.

  Wat betreft het invullen van ons trainers bestand moeten er nog beslissingen worden genomen. Ik weet dat er binnen de jeugdafdeling wat onrust is over hetgeen mogelijk staat te gebeuren. We hopen die onrust weg te nemen door met elkaar in gesprek te gaan. Zodra er nieuws vernemen de leden dat in elk geval via de site.

  We koesteren de vele vrijwilligers(sters) binnen onze vereniging. Het is zeer belangrijk dat wij hen de nodige aandacht geven. Vanuit het bestuur zal dit via alle taakgebieden worden opgepakt. Ad Kooimans zal daarbij een coördinerende rol spelen en hij zal waar dat gewenst is de aanzet geven tot aanpassing van onze vrijwilligers organisatie.

  Wat betreft de representatie van onze club bij wedstrijden van ons eerste elftal zijn we blij dat we weer een beroep kunnen doen op Gert Jan en Bart Bravenboer. Dat roken niet bij sport past is duidelijk. Het past ook niet om bij de ingang van onze kantine te gaan staan roken. Wij verzoeken degenen die dat wel deden daarmee te stoppen. Het streven is ons totale complex rookvrij te maken. Nadere voorstellen daartoe kunt u tegemoet zien.

  Ik ga afronden met de wens dat alle leden zich optimaal blijven inzetten voor onze mooie club. Wees vooral niet te afwachtend en wijs niet steeds naar het kader of het bestuur. We zijn als leden allemaal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij deze mooie club. We hebben elkaar in welke vorm dan ook hard nodig . Schroom niet met het bestuur in kontakt te treden indien daar behoefte aan is. We hebben voor iedereen een luisterend oor en besef :Samen zijn we sterker.

  Tot slot wens ik u en uw naasten een voorspoedig maar vooral een gezond Nieuw Jaar.