• Toezicht bij de poort door Leo Tol en zijn mannen

 • Er is een mooi gezegde over ‘kwetsbaarheid’ en dat luidt: “Alles van waarde is weerloos”. Als je niet oplet kan wat je lief is gemakkelijk kapot worden gemaakt. Dus is het altijd goed om waakzaam te zijn en dat moeten we ook als VV Smitshoek.

  We zijn gastvrij en van alles en iedereen kan bij ons zomaar naar binnen lopen. Dat is mooi, maar het nadeel is dat onze mooie voorzieningen misbruikt kunnen worden door mensen die iets te nonchalant of niet van goede wil zijn. Ze denken dat bij ons alles kan en doen maar wat. Met als gevolg kapotte spullen of vernielingen. Daar zitten we dus niet op te wachten.

  Vanaf deze week zal het toezicht worden opgevoerd en kan alleen op gecontroleerde wijze gebruik worden gemaakt van velden of voorzieningen. De regels zijn simpel:

  1. De toezichthouders zijn het grootste deel van de tijd aanwezig op het complex/ bij de poort;
  2. Alleen mensen die geautoriseerd zijn of die toestemming hebben (kader, bezoekers van de sportschool etc.) worden toegelaten op het complex;
  3. Personen die in de buurt wonen en die willen voetballen worden altijd in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de ‘openbare velden’, dat wil zeggen veld 7 en het boardingveld. Alle andere velden zijn in principe alleen beschikbaar voor de VV Smitshoek;
  4. De toezichthouders hebben het recht om mensen die het complex willen betreden te vragen zich te identificeren of de reden van het bezoek te melden;
  5. Het toegangshek wordt in de vakantieperiode afgesloten en alleen geopend voor bezoekers die om eerdergenoemde redenen het terrein op moeten;
  6. Ingeval van incidenten zullen de toezichthouders contact opnemen met de politie of hulpdiensten;
  7. Het bestuur van de VV Smitshoek zal, als daartoe aanleiding is, nadere maatregelen nemen om eventueel wangedrag of misbruik tegen te gaan.

  NB        Mochten personen die zich misdragen of die zich niet aan de regels op het complex houden lid zijn van onze vereniging kan het bestuur overgaan tot het opleggen van straffen (tot zelfs royeren/ opzeggen lidmaatschap).

  Het toezicht en de organisatie daarvan is in handen van onze toezichthouder/coördinator Leo Tol. Hij is te bereiken op tel. 06-43022355

  Wij gaan ervanuit dat iedereen zich zoveel mogelijk houdt aan onze gedragsregels (zie info bij de poort) en de instructies van onze toezichthouders.

  Het bestuur van de VV Smitshoek