• Trots op de kantine.

 • Afgelopen vrijdag vond er in de businessruimte een speciale bijeenkomst plaats die in het teken stond van het werk van de kantinemedewerkers en plannen voor de toekomst. Na een korte aftrap van voorzitter Simon Kelder, die zijn waardering uitsprak voor de inzet van alle mensen die hier wekelijks de kar trekken, werd ingegaan op 3 belangrijke thema’s:

  1. Hoe waarderen de kantinemedewerkers zelf het werk en de samenwerking;
  2. Welke mogelijkheden zijn er om de kantine een ‘facelift’ te geven, en
  3. Wat ervaren en verwachten we van de mensen die de kantine bezoeken. En vooral hoe die zich gedragen.

  Het eerste punt werd toegelicht door Naoaul Boudich. Zij heeft in samenwerking met bestuurder Ad Kooimans, die de bijeenkomst ook leidde, een uitgebreide inventarisatie gehouden onder alle medewerkers. Een knap staatje werk waarvoor de betrokkenen grote waardering voor hadden. Want het is goed dat iedereen zoveel mogelijk is gehoord. Het was tof om te weten dat de rapportcijfers die naar boven kwamen eigenlijk allemaal heel goed waren. Van de waardering tot het werk (een 8), de samenwerking (een 7,5), de werkomstandigheden (gemiddeld 7,5) men is overwegend tevreden. Maar in de uitgebreide gesprekken die Naoual heeft gevoerd zijn ook veel verbeterpunten naar voren gebracht en daar gaat natuurlijk zoveel mogelijk gebruik van worden gemaakt. Hoe dan ook, het was veel werk, maar deze inventarisatie was heel nuttig. Hulde voor Naoual, die in het vervolg een vaste rol zal gaan spelen bij de planning en organisatie ter ondersteuning van de kantinecommissie en het bestuur.

  Vervolgens gaf bestuurder Marcel van den Eijnden, die samen met de kantinecommissie en bestuurder John van Neuren al geruime tijd bezig is om te komen tot een nieuwe opzet van de kantine, een presentatie over de plannen. En dan hebben we het niet over een ‘kwastje over het meubilair’ maar het gaat echt om een totale ‘upgrade’ van de ruimte. Want zoals Marcel het aangaf: we denken er al jaren aan een de boel te verfraaien en verbeteren. Dat is er, ondanks goede intenties en hard werk, niet van gekomen. Maar nu hopen we eindelijk de vruchten van alle inspanningen te kunnen plukken. Ook op het financiële vlak is veel uit de kast getrokken zoals door John werd toegelicht. De zaken zijn goed voorbereid en onderbouwd. Er moeten nog was restgaten worden opgevuld en we vertrouwen er helemaal op dat die met steun van enkele fondsen, goede afspraken met leveranciers ?? die ook bijdragen aan de vernieuwing - en acties kunnen worden gedicht. In die zin zijn we goed voorbereid op wat er komen kan.

  De presentatie van Marcel werd goed ontvangen in de groep. Het zag er allemaal geweldig uit en alle ideeën van onder andere de geconsulteerde architect en mensen als Karin van Schalm, Claire van Kleef vormden een regelrechte metamorfose. Van de nieuwe opzet tot de bar, de kleurstellingen, het meubilair, de vloeren, licht, aan alles is gedacht. De aanwezigen waren zonder uitzondering allemaal enthousiast over wat er in het verschiet ligt. Uiteraard is op dit vlak het laatste woord aan de leden, ook al heeft het bestuur zich inmiddels ook positief uitgesproken over de plannen. Want het zijn uiteindelijk de leden die moeten bepalen wat er kan. Daarvoor wordt zo spoedig mogelijk een ledenvergadering gepland.

  In kleinere verbanden vond nadere discussie plaats over niet alleen verbeterpunten rond de organisatie van de kantine en de plannen voor de metamorfose. Maar ook over wat we wekelijks ervaren qua gedrag van bezoekers en vervelende zaken als de rotzooi die in de kantine wordt gemaakt. Natuurlijk moeten we niet overdrijven, maar het is duidelijk het voor iedereen beter is als er in het nieuwe seizoen voor gezorgd kan worden dat er niet urenlang onnodig schoonmaakwerk moet worden gedaan. Want uiteindelijk is de kantine in feite de huiskamer van onze vereniging. Die opvatting moet ook bij iedereen, van groot tot klein, worden opgewekt. We willen in een omgeving verkeren waar het prettig is en waar iedereen zich ‘normaal’ gedraagt.

  Er kwam dus heel wat los op deze avond en het is dan ook jammer dat een deel van de kantinegroep hier niet bij aanwezig kon zijn. Het was een avond van bezinning maar ook van verbinding en enthousiasme. Iedereen sprak zich positief uit over het feit dat er zo goed en open met elkaar over deze zo belangrijke onderwerpen is gesproken. Maar????. er is veel werk aan de winkel. Niet alleen voor de trekkers van de metamorfose en vooral Marcel, John, Karin en de rest van de kantinecommissie. Maar ook op het gebied van de accommodatie (bestuurder Chris vd Wel) en de mensen van de techniek en installatie. 

  Natuurlijk werd de bijeenkomst op een ontspannen wijze afgesloten. Niet alleen met het zingen van een kantinelied, want dat gevaar loop je nou eenmaal als Ad Kooimans ergens zijn sporen zet, maar ook met een hapje en drankje voor de kantinegroep zelf. Want er zijn veel mensen die zich inzetten voor Smitshoek en die in het zonnetje mogen worden gezet. Maar de kantinegroep is toch ook goud voor de club en het is goed dat zij in een goede sfeer en in een mooie (en hopelijk straks nog veel mooiere) omgeving hun werk kunnen doen. En wie weet zijn er straks nog meer mensen die graag kantinediensten willen draaien. Het is duidelijk: het kantineteam is er klaar voor. Dus op met die kantinefacelift en zorg dat je d’r bij komt.

  Smitshoek Bovenaan, dat is waar wij voor gaan (toch?).

  De kantinecommissie, april 2019