• Uitgifte Clubcard

  • Zoals eerder gemeld heeft het Bestuur besloten de seniorleden die uit hoofde van de Covid-regels vorig seizoen nauwelijks aan trainen dan wel het spelen van wedstrijden zijn toegekomen, een tegemoetkoming te schenken door het verstrekken van een ClubCard met een tegoed van 60,00.

    Deze kunnen zaterdag 06 november voor de laatste maal tussen 10.00-14.00 uur afgehaald worden voor een ieder die er recht op heeft. Dit betreft senioren, veteranen en 35+ leden die de contributie voor 1.4.21 betaald hebben en dit jaar ook lid zijn.

    Afgifte van de Card onder voorwaarde van legitimatie.

    Namens Simon Kelder en John van Neuren