• Voetbal voorlopig aan banden.

 • Voetbal voorlopig aan banden.

  De nieuwe maatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag heeft aangekondigd hebben hele grote gevolgen voor de sportwereld en in ons geval het voetballen. Er zijn nog zaken waar de KNVB nog nadere informatie zal geven, daarover zo spoedig mogelijk meer. Zeker is dat:

  1. De competities voorlopig stil worden gelegd. Voorlopig minimaal voor 4 weken en wellicht langer als de situatie met betrekking tot het oplopen van de besmettingen niet wijzigt;
  2. Alleen teams die in de jeugdcompetities spelen worden nog in de gelegenheid gesteld om te trainen en spelen. Dat laatste alleen in onderlinge wedstrijden;
  3. Het bezoeken van wedstrijden als toeschouwer (ook ouders) niet is toegestaan. Aanwezigheid is alleen mogelijk voor officials of kaderleden die een directe rol hebben bij de betreffende wedstrijd. Dit met een beperkte uitzondering voor het G-voetbal;
  4. De clubgebouwen c.q. kleedkamers en kantines blijven gesloten en worden alleen gebruikt voor noodzakelijk overleg of andere activiteiten die van belang zijn voor de vereniging. Dit altijd onder auspiciën van het bestuur;
  5. De toiletten nabij de ingang zijn beschikbaar voor degenen die wel op het complex zijn toegelaten.

  Uiteraard blijven de inmiddels bekende maatregelen van kracht: 1,5 meter afstand houden, ga anderen uit de weg, handen zoveel mogelijk reinigen, etc. Het is vanzelfsprekend dat personen die

  • Zelf gezondheidsklachten hebben of
  • Die in de omgeving hebben verkeerd van iemand die getest is maar die daarvan de uitslag nog niet weet of die positief getest is weg moeten blijven van ons complex.

  Bij activiteiten binnen, zoals bijvoorbeeld een ALV wordt uitgegaan van een maximum van 30 personen. Met inachtneming van de regels op het vlak van afstand.

  Tijdens het overleg van de Corona Taskforce van afgelopen woensdag is besloten dat wij zullen proberen om onze jeugd zoveel mogelijk te laten sporten. Dat wil zeggen dat de teams die in de jeugdcompetities uitkomen gewoon’ blijven trainen en dat er voor deze teams op zaterdag onderlinge wedstrijden worden georganiseerd. Dat alles uiteraard voor zover er voldoende (veld)capaciteit beschikbaar is. Daarbij is het denkbaar dat de frequentie van trainingen wordt aangepast, bijvoorbeeld selectieteams van 3 naar 2 trainingen per week, als daarmee meer mogelijkheden kunnen worden geboden voor andere teams. Maar vooralsnog houden we de bestaande tijden en frequentie aan.

  In samenspraak met de coördinatoren wordt door de verenigingsmanager een indeling gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer er door welk team kan worden gespeeld en getraind. Informatie hierover verloopt via de trainers/ begeleiders.

  NB Afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen kunnen wellicht aanpassingen worden gepleegd. Daarover zullen wij natuurlijk tijdig informatie verstrekken.

  Ook voor de mini-F geldt dat door wordt gegaan met hun onderlinge wedstrijdjes. Met als nadrukkelijk uitgangspunt dat er geen ouders of andere familieleden bij aanwezig mogen zijn. De kinderen worden bij de ingang opgehaald door de begeleiders.

  Voor de G-teams geldt eveneens dat voor degenen die uitkomen in jeugdcompetities trainingen en wedstrijden worden georganiseerd. Voor de begeleiding geldt: als ondersteuning van een sporter bij een sportactiviteit noodzakelijk is wordt 1 ouder of verzorgen daartoe in de gelegenheid gesteld.

  Tijdens zijn presentatie van de maatregelen had de Minister-President het over een hamerslag om het virus te beteugelen. Maar velen van ons zullen de maatregelen die nu worden getroffen ervaren als een mokerslag op het amateurvoetbal. Hoe dan ook, we moeten het daarmee doen en het beste ervan maken. De Corona Taskforce en het bestuur van de VV Smitshoek zullen de zaken nauwlettend volgen. Als er nieuws is zullen we dat zo snel mogelijk delen en onze maatregelen daarop afstemmen. Daarnaast beraden wij ons op wat wij nog verder kunnen doen voor onze leden en om onze mooie club zo goed mogelijk overeind te houden.

  Onze toezichthouders bij het hek onder leiding van Leo Tol zullen zorgen voor een goed verloop van zaken bij de entree. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan hun aanwijzingen en die van andere medewerkers van de VV Smitshoek. Met de opmerking dat op zaterdagen fietsen altijd gestald moeten worden in de rekken voor de ingang. Scooters kunnen binnen de hekken worden geparkeerd maar vanwege de veiligheid moeten berijders bij de ingang afstappen en hun motoren uitzetten.

  Een actueel overzicht van alle maatregelen is terug te vinden onder het kopje Covid-19 regels op de homepage.

   

  Wij danken iedereen voor het begrip en de medewerking.

  Het bestuur.